HVO-Querido De Roggeveen, vrouwen- en gezinsopvang

Bezoekadres: Roggeveenstraat 8
Postcode en plaats: 1013 PV Amsterdam
Telefoon: (020) 626 38 00
Fax: (020) 638 31 19
E-mailadres: info-roggeveen@hvoquerido.nl
Website: www.hvoquerido.nl

De Roggeveen is een groot laagdrempelig opvangcentrum voor vrouwen, kinderen en gezinnen in nood. De Roggeveen biedt onderdak, opvang, hulp, verzorging, veiligheid, begeleiding, praktische ondersteuning, informatie en advies aan ongeveer tweehonderd mensen.

HVO-Querido probeert in De Roggeveen vraaggericht te werken en biedt zowel crisis-, vrouwen- als gezinsopvang. Daarnaast is er het preventieproject voor vrouwen die geen intensieve maatschappelijke begeleiding nodig hebben, maar wel onderdak, veiligheid en bescherming behoeven.

Het beleid van De Roggeveen is er op gericht om cliënten een opening naar een hernieuwd toekomstperspectief te bieden. Als cliënten zich bewust worden van hun eigen mogelijkheden, wensen en behoeften, zijn de voorwaarden geschapen om opnieuw zelfstandig in de samenleving te gaan functioneren.

Cliënten verblijven zo kort mogelijk in De Roggeveen met een maximum van twee jaar.