MEE & de Wering (Graft/De Rijp)

Bezoekadres: Zorgcentrum de Mieuwijdt, De Mieuwijdt 19
Postcode en plaats: 1484 EE Graft
Telefoon: 088 0075 000
E-mailadres: info@meewering.nl
Website: www.meewering.nl

MEE & de Wering geeft advies, ondersteunt en begeleidt mensen en groepen van mensen bij hun sociaal functioneren. Bijvoorbeeld bij relatieproblemen, opvoedingsproblemen, eenzaamheid of bij verwerking van verlies. Wij helpen u om weer de regie over het dagelijks leven te krijgen. Dit doen wij door samen met u te kijken naar wat u zelf kunt doen, welke mensen in uw omgeving hulp kunnen bieden en wat wij voor u kunnen doen.