PsyQ - Psychotrauma, locatie Zaandam

Bezoekadres: Ankersmidplein 2 (Kantoorgebouw Saentower)
Postcode en plaats: 1506 CK Zaandam
Telefoon (aanmeldservice): 0900 2357797
Website: www.psyq.nl

PsyQ biedt gespecialiseerde behandeling van psychische klachten. Het programma Psychotrauma helpt mensen met een traumatische ervaring die hierdoor klachten hebben die het functioneren belemmeren. Ook huiselijk geweld is traumatisch. De daaruit voortvloeiende problemen zijn onder andere: angsten, depressie, problematische relaties, tegenstrijdige gevoelens over de scheiding, rouw, opvoedingsproblemen, conflicten, eenzaamheid enz.

Het programma Psychotrauma biedt een behandeling in groepsverband aan onder de naam "Verder na Huiselijk Geweld". De groepsbehandeling is bedoeld voor vrouwen van alle leeftijden, die huiselijk geweld hebben meegemaakt en die bij hun partner weg zijn, maar nog dagelijks te kampen hebben met de gevolgen op geestelijk en emotioneel gebied. Ook kan de omgangsregeling van de ex-partner met eventuele kinderen nog moeilijk zijn. De behandeling helpt vrouwen, die behoefte hebben om met behulp van steun en begrip van lotgenoten en een intensieve behandeling, om op een andere manier verder te gaan met hun leven. Vrouwen die zich los willen maken van de gevolgen van het huiselijk geweld en gezonde relaties willen opbouwen en weer beter willen functioneren in de maatschappij. Aan de orde komen het terugvinden van de eigen kwaliteiten, verwerking en zelfontplooiing.

De groep "Verder na Huiselijk Geweld" duurt zes maanden, twee ochtenden in de week op maandag en vrijdag. De therapie bestaat uit verschillende onderdelen, onder andere groepspsychotherapie, directieve therapie, sociale vaardigheden, psychodrama, bewegingstherapie en creatieve therapie. Daarnaast hoort het volgen van een aanvullend keuzeprogramma in de middag, gezinstherapie en individuele gesprekken tot de mogelijkheden.

Wanneer u denkt dat deze therapievorm u kan helpen om weer sterker te worden om weer verder te kunnen met uw leven, dan kunt u zich aanmelden bij de Aanmeldservice van PsyQ, telefoonnummer: 0900 2357797 (lokaal tarief). U kunt telefonisch aangeven dat u deel wilt nemen aan de "Verder na Huiselijk Geweld" groep. U wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek bij de afdeling Psychotrauma.

Voor inlichtingen over behandeling en andere vragen kunt u zich wenden tot mevrouw A. Tavenier, mevrouw E. Hoge en mevrouw J. Biesta.

PsyQ biedt gespecialiseerde behandeling van de meest voorkomende psychische problemen:

  • ADHD bij volwassenen
  • Angststoornissen
  • Depressie
  • Eetstoornissen & Obesitas
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Psychotrauma
  • Relatie & Psyche
  • Seksuologie
  • Somatiek & Psyche

De afdeling Psychotrauma helpt mensen vanaf 17 jaar of ouder die een ingrijpende gebeurtenis of een traumatische ervaring hebben meegemaakt en daardoor klachten hebben die het functioneren soms ernstig belemmeren. Dit kan een op zichzelf staande gebeurtenis zijn, bijvoorbeeld een verkrachting. Of het kan gaan om meerdere traumatische ervaringen gedurende een periode van seksueel misbruik, fysiek geweld, geestelijke mishandeling of een combinatie daarvan.

De afdeling biedt individuele behandelingen; bijvoorbeeld individuele gesprekken, leren omgaan met klachten.
Verschillende groepsbehandelingen; o.a. een groep om het gevoel van veiligheid te vergroten en controle te krijgen over herbelevingen of groepstherapie voor vrouwen met een incestverleden.

Test

Op de site kunt u een test uitvoeren om te bepalen hoe veel last u heeft van psychotraumatische klachten.