Reclassering Nederland, Haarlem

Bezoekadres: Zijlweg 148 C
Postcode en plaats: 2015 BJ Haarlem
Telefoon: 088 8041203
Website: www.relassering.nl

Project

Tterugvalpreventietraining voor plegers van huiselijk geweld

Doelgroep

Daders huiselijk geweld

Doel

De Reclassering is een instelling die ingeschakeld wordt als er politie geroepen wordt bij problemen in de relationele sfeer. Afhankelijk van de ernst van het geweld is het mogelijk bij de reclassering een training te volgen, met als doel het geweld te stoppen en alternatief gedrag aan te leren. Het is een training van 12 x 2 1/2 uur. Deelname aan deze training kan in sommige gevallen verder justitieel ingrijpen voorkomen en de relatie verbeteren.

Korte inhoud

Het groepsprogramma is gebaseerd op de Terugval Preventie Methode met specifieke aandacht voor machtsverhoudingen in het algemeen en verhoudingen tussen man en vrouw in het bijzonder. Relationeel geweld wordt daarin gezien als aangeleerd gedrag dat (onbewust) als middel wordt gebruikt om macht en controle uit te oefenen in een relatie.

Het is een inzichtgevende training, waarbij het delictscenario centraal staat. De deelnemer ziet stapsgewijs zijn gedrag, gevoelens en de directe aanleidingen onder ogen. Dit moet leiden tot meer inzicht in de factoren die een rol speelden in de directe aanloop tot de agressieve actie.

Het programma valt in vier zgn. themapunten uiteen:

  1. Samen Huis-houden (o.a.verwachtingen en taakverdeling)
  2. Sociale contacten en kinderen
  3. Ruzie en delict(agressieketens, delictbespreking, time-out)
  4. Relaties en ruzie (ontlokkers, risicofactoren, onderhandelen, (on) gelijkwaardigheid

Visie / uitgangspunt

Geweldplegers leren adequaat om te gaan met onlustgevoelens en frustraties in relaties. Het geweld moet stoppen. Soms is relatietherapie hierna geindiceerd.

Reikwijdte

Sinds 2001. Toegepast in Alkmaar, Amsterdam, Haarlem. Het zijn doorlopende groepen, in Haarlem hebben ongeveer 200 deelnemers de training gevolgd.
Recidive minder dan vijf procent.