Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR)

Naam: Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR)
Bezoekadres: IKON-pastoraat
Postcode en plaats: Hilversum
Telefoon: (035) 621 55 55
E-mailadres: pastoraat@ikon.nl
Website: www.smpr.nl

Het SMPR is een interkerkelijk samenwerkingsverband tegen seksueel misbruik in pastorale relaties. Binnen dat verband werken samen: de Protestantse Kerk in Nederland, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk in Nederland en de Remonstrantse Broederschap. Ook nemen afgevaardigden deel van de Doopsgezinde Broederschap en het Leger des Heils.

Doel

Seksueel misbruik in pastorale relaties helpen bestrijden en voorkomen, dat is in een notendop het doel van het SMPR. Concreet gebeurt dit door:

  • op te komen voor misbruikten en door hen ondersteuning te bieden;
  • kerken te adviseren aangaande hun verantwoordelijkheid voor de gevolgen van seksueel misbruik;
  • preventie te bevorderen. Een voorbeeld hiervan is het overleg met de theologische opleidingen over de manier waarop zij deze - problematiek aan de orde kunnen stellen;
  • rechtvaardige klachtenprocedures te doen ontwikkelen en
  • het goed functioneren daarvan te bevorderen.

Het meldpunt van het SMPR is ondergebracht bij het IKON-pastoraat. Bij het SMPR kunnen in beginsel mensen van alle kerken terecht. Het meldpunt zal u attent maken op het bestaan van de meldpunten van de onderscheiden kerken. Dat neemt niet weg, dat u welkom bent bij het SMPR. Ook als u geen lid bent van een kerk, maar (in het verleden) misbruikt bent door een kerkelijk ambtsdrager, kunt u gebruik maken van de diensten van het SMPR.

Het SMPR is een interkerkelijk samenwerkingsverband tegen seksueel misbruik in pastorale relaties. Binnen dat verband werken samen: de Protestantse Kerk in Nederland, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk in Nederland en de Remonstrantse Broederschap. Ook nemen afgevaardigden deel van de Doopsgezinde Broederschap en het Leger des Heils.