Socius maatschappelijk dienstverleners - Locatie Heemskerk

Bezoekadres: Burgemeester Nielenplein 6
Postcode en plaats: 1961 NV Heemskerk
Postadres: Postbus 80
Postcode en plaats: 1960 AB Heemskerk
Telefoon: 088 88 76 900
Fax: 088 88 76 9
E-mailadres: info@socius-md.nl
Website: www.socius-md.nl

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kennemerland biedt informatie, advies en hulpverlening aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld; zowel voor slachtoffers, plegers en andere betrokkenen. Tel. 023 5472999.

Aanbod

  • Individuele hulpverlening aan mensen die bedreigd en/of mishandeld worden of in het verleden zijn geweest
  • Individuele hulpverlening aan plegers van huiselijk geweld
  • Relatiegesprekken aan paren die de relatie willen behouden maar het geweld willen stoppen
  • Moeder en kind groep "Let op de kleintjes", met name gericht op moeders en kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld
  • Een consultatienetwerk ouderenmishandeling voor beroepskrachten
  • Consultatie aan beroepskrachten

Aanmeldingen of verwijzingen waarbij sprake is van actueel huiselijk geweld worden met voorrang in behandeling genomen.

De SMDMK is mede-uitvoerder van het ASHG en heeft samenwerkingsafspraken met de ketenpartners huiselijk geweld, o.a. met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en met Slachtofferhulp rondom de aanpak van kindermishandeling, ouderenmishandeling, etc.

Bereikbaarheid: op werkdagen tussen 9:00 - 17:00 uur. Er wordt lokaal gewerkt, op afspraak.