Stichting Rechtswinkel Huizen e.o.

Bezoekadres: Draaikom 2
Postcode en plaats: 1274 NS Huizen
Telefoon: 035 526 77 11
E-mailadres: info@rechtswinkelhuizen.nl
Website: www.rechtswinkelhuizen.nl

De Rechtswinkel Huizen biedt eerstelijnshulp.

De Rechtswinkel kan u terzijde staan met uw juridische problemen op het gebied van o.a.:

  • Arbeidsrecht (bijv. ontslag, nakijken arbeidskontrakt, loonkwesties);
  • Familierecht (bijv. echtscheiding, alimentatie-, voogdij-, adoptie-, erfeniskwesties);
  • Sociale wetgeving (bijv. WIA, WAO, Zw., AOW, etc.);
  • Belastingrecht;
  • Strafrecht (bijv. dagvaardingen, boetes, e.d.);

En al uw mogelijke problemen:

  • bij (ver)koop en (ver)huur van (on)roerende goederen;
  • met gemeente- en rijksinstellingen;
  • met derden (o.a. familie, buren).