VPSG

Bezoekadres: Nieuwe Groenmarkt 8
Postcode en plaats: 2011 TW Haarlem
Telefoon: 023 53 28 222
E-mailadres: info@vpsg.nl
Website: www.vpsg.nl

De VPSG is een oecumenische stichting die zich beweegt binnen, op de drempel van en buiten de kerken. Men kan er terecht met vragen rond (seksueel) geweld, geloof, zingeving en mens-zijn.

Vanaf 1985 verleent de VPSG begeleiding aan vrouwen en meisjes die getroffen zijn door incest/seksueel geweld. Ook voor mannen, die met deze vorm van mishandeling in aanraking zijn gekomen, kunnen wij zoeken naar de juiste begeleiding. Daarnaast bieden wij een luisterend oor voor de naasten (partners, familieleden) van slachtoffers van (seksueel) geweld; ook zij zitten vaak met veel vragen en problemen.

De medewerksters zijn allen pastorale counselors die deskundigheid en ervaring hebben op het gebied van vrouwenhulpverlening, godsdienst en traumaverwerking. Bij pastorale counseling wordt gezamenlijk gezocht naar de persoonlijke spiritualiteit als bron van kracht en bevrijding. Tijdens het verwerkingsproces is er ook aandacht voor omgevingsfactoren die een rol kunnen spelen bij misbruik en mishandeling, zoals geloofsopvoeding en ongelijke machtsverhoudingen. Veel vrouwen en mannen van verschillende achtergrond en met diverse levensvragen hebben intussen de weg naar de VPSG weten te vinden.

Iedereen met vragen over hoe om te gaan met de gevolgen van (seksueel) geweld is welkom bij de VPSG.

De VPSG is een oecumenische stichting die zich beweegt binnen, op de drempel van en buiten de kerken. Men kan er terecht met vragen rond (seksueel) geweld, geloof, zingeving en mens-zijn.

Vanaf 1985 verleent de VPSG begeleiding aan vrouwen en meisjes die getroffen zijn door incest/seksueel geweld. Ook voor mannen, die met deze vorm van mishandeling in aanraking zijn gekomen, kunnen wij zoeken naar de juiste begeleiding. Daarnaast bieden wij een luisterend oor voor de naasten (partners, familieleden) van slachtoffers van (seksueel) geweld; ook zij zitten vaak met veel vragen en problemen.

De medewerksters zijn allen pastorale counselors die deskundigheid en ervaring hebben op het gebied van vrouwenhulpverlening, godsdienst en traumaverwerking. Bij pastorale counseling wordt gezamenlijk gezocht naar de persoonlijke spiritualiteit als bron van kracht en bevrijding. Tijdens het verwerkingsproces is er ook aandacht voor omgevingsfactoren die een rol kunnen spelen bij misbruik en mishandeling, zoals geloofsopvoeding en ongelijke machtsverhoudingen. Veel vrouwen en mannen van verschillende achtergrond en met diverse levensvragen hebben intussen de weg naar de VPSG weten te vinden.

Iedereen met vragen over hoe om te gaan met de gevolgen van (seksueel) geweld is welkom bij de VPSG.