Blijf Groep Amsterdam (Crisisopvang)

Bezoekadres: Weesperzijde 116 - 1 hoog
Postcode en plaats: 1091 EN Amsterdam
Postadres: Postbus 67024
Postcode en plaats: 1060 JA Amsterdam
Telefoon: 020 - 6116022
Fax: (020) 624 96 6
E-mailadres: info@blijfgroep.nl
Website: www.blijfgroep.nl

Blijf Groep verzorgt een dekkend en gedifferentieerd aanbod in de aanpak van huiselijk geweld in Noord-Holland en Flevoland.

Blijf Groep biedt informatie en advies, opvang op maat, ambulante hulp bij het stoppen van het geweld, voorlichting, training en andere preventieactiviteiten.

Blijf Groep heeft vestigingen in Alkmaar, Amsterdam, Flevoland, Haarlem, IJmond en Zaanstreek.

De Steunpunten Huiselijk geweld zijn een werkeenheid van Blijf Groep.