Blijf Groep Haarlem

Postcode en plaats: Haarlem
Postadres: Postbus 470
Postcode en plaats: 2000 AL Haarlem
Telefoon: 023 532 07 22
Website: www.blijfgroep.nl

Opvanghuis voor vrouwen en kinderen die mishandeld (geestelijk/lichamelijk/seksueel) zijn of daarmee bedreigd zijn, 24 uurs bereikbaarheid.

Aanmelden: 0900 1262626