Blijf Groep Zaanstreek

Postcode en plaats: Zaanstreek
Postadres: Postbus 152
Postcode en plaats: 1500 ED Zaandam
Telefoon: (075) 615 90 89

Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen. Bieden hulp aan alle betrokkenen: slachtoffers, getuigen, plegers en kinderen.