Blue: vrijwilligersorganisatie van vertrouwenspersonen

Postcode en plaats: Amsterdam

Blue is een vrijwilligersorganisatie van vertrouwenspersonen in Amsterdam.

Het netwerk bestaat uit vrouwen van verschillende bevolkingsgroepen die verwijzers, (mogelijke) slachtoffers maar ook daders helpen bij hun zoektocht naar hulp.

Doel is laagdrempelige contacten en begeleiding voor bewoners die te maken hebben met huiselijk geweld.

Contpersonen

  • In Amsterdam Centrum is de contactpersoon Dian Mekkes, d.mekkes@centram.nl
  • In Amsterdam West valt het project onder begeleiding van ABC-West/Combiwel. Contactpersoon: Riekje van Albada: r.vanalbada@abc-west.nl