Lijn5 Alkmaar

Bezoekadres: Sperwerstraat 21
Postcode en plaats: 1826 KL Alkmaar
Postadres: Postbus 43
Postcode en plaats: 1970 AA IJmuiden
Telefoon: 088 513 11 02
Fax: 088 513 12 59
E-mailadres: zorgloket.alkmaar@ln5.nl
Website: www.ln5.nl

Lijn5 biedt behandeling en begeleiding aan kinderen/jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Het aanbod betreft zowel ambulante behandeling binnen het gezin/thuissituatie als residentiële behandeling (beschermd/begeleid/besloten wonen). Hoofdkantoor en dienstencentrum van Lijn5 zijn gevestigd in Driehuis. Lijn5 werkt vanuit locaties in Gelderland, Utrecht en Noord-Holland en maakt deel uit van Stichting De Opbouw.

Voor vragen m.b.t. aanmeldingen, wachtlijst en behandelvormen kunt u contact opnemen met het Zorgloket van Lijn5.