Lijn5 Amsterdam

Postcode en plaats: Amsterdam
Telefoon: 088 513 11 03 / 088 513 11 04
Fax: 088 513 11 53
E-mailadres: zorgloket.amsterdam@ln5.nl
Website: www.ln5.nl

Lijn5 biedt behandeling en begeleiding aan kinderen/jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Het aanbod betreft zowel ambulante behandeling binnen het gezin/thuissituatie als residentiële behandeling (beschermd/begeleid/besloten wonen).

Hoofdkantoor en dienstencentrum van Lijn5 zijn gevestigd in Driehuis. Lijn5 werkt vanuit locaties in Gelderland, Utrecht en Noord-Holland en maakt deel uit van Stichting De Opbouw.

Voor vragen m.b.t. aanmeldingen, wachtlijst en behandelvormen kunt u contact opnemen met het Zorgloket van Lijn5.