Steunpunt Seksueel Geweld (SSGA)

Bezoekadres: Nieuwe Achtergracht 100
Postcode en plaats: Amsterdam
Postadres: Postbus 2200
Postcode en plaats: 1000 CE Amsterdam
Telefoon: (020) 555 52 27
E-mailadres: ssga@ggd.amsterdam.nl
Website: www.ggd.amsterdam.nl

Het Steunpunt Seksueel Geweld is een klein specialistisch bureau binnen de GG&GD, gericht op de specifieke problematiek van seksueel geweld en seksueel misbruik. De doelstelling van het Steunpunt Seksueel Geweld is bestrijding en het verbeteren van de hulpverlening na seksueel geweld.De medewerksters van het Steunpunt Seksueel Geweld werken aan deze doelstellingen door het op verlerlei manieren ondersteunen van professionals en instellingen die hulp en opvang bieden. De activiteiten van het Steunpunt Seksueel Geweld beslaan een breed terein.

Het Steunpunt Seksueel Geweld geeft informatie...

Professionals worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in het hulpaanbod in Amsterdam en nieuwe aandachtspunten binnen de problematiek van seksueel geweld. Het Steunpunt Seksueel Geweld geeft drie keer per jaar een gratis Nieuwsbrief uit, stelt jaarlijks de Groepenfolder Seksueel Geweld samen en brangt elke twee jaar een Verwijsgids Seksueel Geweld uit.

Ook telefonisch en schriftelijk verstrekt het Steunpunt informatie over hulpverleningsmogelijkheden en andere aspecten betreffende seksueel geweld.

Scholieren en studenten krijgen informatie en literatuursuggesties voor werkstukken en scripties.

...en biedt adviezen

Deze adviezen kunnen uiteenlopen van het gevraagd en soms ongevraagd bieden van beleidsadvies, tot het adviseren in geval van knelpunten in actuele (hulpverlenings)situaties. Voorbeelden hiervan zijn het adviseren van hulpinstellingen op het gebied van protocolontwikkeling of klachtenregelingen, of adviezen inzake concrete casuïstiek.

Het Steunpunt Seksueel Geweld signaleert en initieert...

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het signaleren van problemen in het aanbod en de samenwerking. Het Steunpunt Seksueel Geweld reageert actief op gesignaleerde problemen door initiatieven te nemen die leiden tot verbetering en vernieuwingen op verschillende terreinen. Zo heeft zij de afgelopen jaren het initiatief genomen tot de oprichting van het Consultatieteam Seksueel misbruik van Verstandelijk Gehandicapten Noord Holland, de periodieke uitgave van de Overzichtsgids Seksueel Intimidatie in het Onderwijs en het Scenario Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust.