Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ik zoek hulp

kaart van Nederland noord-holland zeeland zuid-holland utrecht noord-brabant limburg gelderland flevoland overijssel drenthe groningen friesland

Opvangatlas.nl helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie bij het vinden van passende opvang, hulp en ondersteuning

SlachtofferWijzer helpt je de weg te vinden naar relevante hulp nadat je slachtoffer bent geworden van (seksueel) geweld, een ongeval, medische fout of diefstal.

Telefonische hulpdiensten

externe linkMIND Korrelatie
Telefoon 0900-1450 (15 cpm)
(ma t/m vr 9:00 - 18:00 )
E-Mail: vraag@korrelatie.nl
Chat: Chathulpverlening
(ma t/m vr 9:00 - 17:30)

externe linkDe Luisterlijn.
Dag en nacht tijd voor een gesprek. Landelijk telefoonnummer: 0900 0767

Slachtofferhulp

externe linkSlachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf of ongeluk. Biedt praktische en juridische adviezen en emotionele steun.

Lotgenoten

externe linkStichting Zijweg
voor vrouwen én kinderen die te maken hebben met (ex)partnergeweld  (huiselijk geweld, stalking).

Safegroup: opvang en begeleiding bij huiselijk geweld

Naam:Safegroup: opvang en begeleiding bij huiselijk geweld
Bezoekadres:Assumburgstraat 1
Postcode en plaats:4834 KP Breda
Postadres:Postbus 4740
Postcode en plaats:4803 ES Breda
Telefoon:(076) 565 05 50
Fax:(076) 560 08 68
E-mailadres: info@safegroup.nl
Website:www.safegroup.nl

Safegroup is in de regio West-Brabant de expert op het gebied van opvang en begeleiding bij huiselijk geweld. Wij bieden verschillende vormen van opvang en begeleiding: ambulante begeleiding aan volwassenen en kinderen in de thuissituatie, AWARES, Shortstay Susan Rose (kortdurend verblijf en time-out), intensieve begeleiding en opvoedingsondersteuning (residentieel) op locatie Valkenhorst en crisisunit.

Safegroup heeft als doel het duurzaam stoppen van huiselijk geweld. Vanuit die doelstelling bieden wij hulp aan vrouwen en kinderen die vanwege geestelijke en/of lichamelijke mishandeling hulp nodig hebben. In de aanpak Huiselijk Geweld is Safegroup met zijn gespecialiseerde expertise ten aanzien van systemisch werken, in situaties waar huiselijk geweld en geweld in afhankelijkheidssituaties plaatsvindt op verschillende manieren vertegenwoordigd.

Wat biedt Safegroup?
Valkenhorst Breda:
Locatie Valkenhorst is een opvang- en begeleidingscentrum in Breda en biedt hulpverlening en opvang aan gezinnen en tienermoeders die met huiselijk geweld te maken hebben. Er kunnen 85 vrouwen, tienermoeders en kinderen opgenomen worden en hulp op maat krijgen. In Valkenhorst worden clienten geplaatst met een problematiek die zo complex en urgent is dat voor hen langere trajecten noodzakelijk zijn. Naast veilige opvang ligt hier in eerste instantie het accent op verwerking, herstel en op het zelfstandig functioneren en participeren in de samenleving.
www.safegroup.nl/intensieve hulpenverblijfValkenhorst
www.safegroup.nl/tienermoeders

Crisisunit:
De crisisunit onderscheidt zich van de andere opvangvoorzieningen binnen Safegroup door directe en gegarandeerde beschikbaarheid 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het doel is veilige anonieme opvang van vrouwen en hun kinderen waarbij de crisissituatie gede-escaleerd wordt, een systeemgerichte analyse t.b.v. een veilige en kwalitatieve vervolgoplossing (zo dicht mogelijk bij het sociale netwerk) van de vrouw en kinderen. Binnen de Crisisunit wordt samengewerkt tussen Safegroup en de Algemeen Maatschappelijk Werk-instellingen.

Susan Rose Roosendaal:
In Susan Rose plaatsen we bij voorkeur clienten die relatief zelfstandig zijn. Zij komen voor een relatief korte periode voor een time-out en bezinningsperiode. Zij kunnen gebruik maken van hulpverlening door AMW Traverse, andere instellingen en van het ambulant team van Safegroup. Veiligheid van het gezinssysteem staat daarbij voorop.
www.safegroup.nl/kortverblijfsusanrose

Team Ambulant:
Het ambulante team biedt professionele begeleiding aan gezinssystemen in een onveilige, onhoudbare, gewelddadige thuissituatie en is verantwoordelijk voor het organiseren van een samenhangend hulpaanbod voor gezinssystemen rond de complexe problematiek huiselijk geweld en het zorgdragen voor continuiteit en aansluiting.
www.safegroup.nl/hulpthuisambulantteam

Awares:
Het ambulante team zet in nauw overleg met de politie Awares (Abused Women’s Active Response Emergency) uit ter bescherming van slachtoffers tegen dreigend geweld. Gebruikers krijgen dan een speciaal apparaat (een Aware-kastje) waarmee ze met een enkele druk op de knop de politie kunnen waarschuwen.

Ambulant Jeugd Team:
Safegroup heeft een ambulant jeugdteam dat hulp en begeleiding, gericht op kinderen en jongeren, in de thuissituatie biedt. Dat doet zij op basis van jeugdzorgindicaties en in gezinnen die problemen hebben gehad met huiselijk geweld en voor jeugdigen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Door het gezin en de gezinsleden te begeleiden en te ondersteunen kunnen zij voldoende inzicht krijgen in dat wat hen belemmert in het functioneren zowel als gezin als in het dagelijks leven. Samen met het gezin wordt systeemgericht gezocht naar mogelijkheden om dit aan te pakken Daarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht en mogelijkheden van het gezin.
www.safegroup.nl/hulpthuisambulantjeugdteam