Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ik zoek hulp

kaart van Nederland noord-holland zeeland zuid-holland utrecht noord-brabant limburg gelderland flevoland overijssel drenthe groningen friesland

Opvangatlas.nl helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie bij het vinden van passende opvang, hulp en ondersteuning

SlachtofferWijzer helpt je de weg te vinden naar relevante hulp nadat je slachtoffer bent geworden van (seksueel) geweld, een ongeval, medische fout of diefstal.

Telefonische hulpdiensten

externe linkMIND Korrelatie
Telefoon 0900-1450 (15 cpm)
(ma t/m vr 9:00 - 18:00 )
E-Mail: vraag@korrelatie.nl
Chat: Chathulpverlening
(ma t/m vr 9:00 - 17:30)

externe linkDe Luisterlijn.
Dag en nacht tijd voor een gesprek. Landelijk telefoonnummer: 0900 0767

Slachtofferhulp

externe linkSlachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf of ongeluk. Biedt praktische en juridische adviezen en emotionele steun.

Lotgenoten

externe linkStichting Zijweg
voor vrouwen én kinderen die te maken hebben met (ex)partnergeweld  (huiselijk geweld, stalking).

Het Dok Tilburg

Naam:Het Dok Tilburg
Bezoekadres:Alleenhouderstraat 25
Postcode en plaats:5041 LC Tilburg
Telefoon:088-028 22 00
Fax:088--028 220 2
E-mailadres: breda@hetdok.nl

Het Dok is een forensisch psychiatrische poli- en dagkliniek, onderdeel van FPC De Kijvelanden. Het Dok heeft bijzondere expertise in het behandelen van clienten die door hun grensoverschrijdend gedrag met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen.
Het Dok behandelt patienten die grensoverschrijdend gedrag vertonen en hiervoor behandeld willen of moeten worden. De bedoeling van de behandeling is te voorkomen dat mensen (weer) met politie en justitie in aanraking komen.
Bij grensoverschrijdend gedrag kunt u denken aan diefstal, agressief gedrag, zowel op straat als in huis, brandstichting, seksueel misbruik, stalking, etc.
Richt zich ook op: Clienten met psychische problemen, die door hun grensoverschrijdend gedrag met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen en voor wie het reguliere aanbod van GGZ voorzieningen ontoereikend is gebleken.
In principe is het mogelijk dat de behandeling op vrijwillige basis plaatsvindt. In de praktijk zal een behandeling meestal binnen een juridisch kader plaatsvinden.
De behandeling is primair gericht op het verminderen van het delictrisico. De client wordt geleerd om beter met zijn/haar dagstructuur om te gaan en een voor hem/haar zinvolle invulling aan het leven te geven. Problemen die dit belemmeren kunnen zowel op psychisch, lichamelijk, alsook maatschappelijk terrein liggen.
Er is onder andere een zorgprogramma seksuele delictplegers ontwikkeld.
Het Dok is een forensisch psychiatrische poli- en dagkliniek, onderdeel van FPC De Kijvelanden. Het Dok heeft bijzondere expertise in het behandelen van clienten die door hun grensoverschrijdend gedrag met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen.

Agressie de baas
Op 15 april 2010 heeft het Dok de website Agressie de baas gelanceerd. De website heeft tot doel mensen die met hun grensoverschrijdend gedrag aan de slag willen, via het internet een (gratis) coachingstraject aan te bieden.