Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ik zoek hulp

kaart van Nederland noord-holland zeeland zuid-holland utrecht noord-brabant limburg gelderland flevoland overijssel drenthe groningen friesland

Opvangatlas.nl helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie bij het vinden van passende opvang, hulp en ondersteuning

SlachtofferWijzer helpt je de weg te vinden naar relevante hulp nadat je slachtoffer bent geworden van (seksueel) geweld, een ongeval, medische fout of diefstal.

Telefonische hulpdiensten

externe linkMIND Korrelatie
Telefoon 0900-1450 (15 cpm)
(ma t/m vr 9:00 - 18:00 )
E-Mail: vraag@korrelatie.nl
Chat: Chathulpverlening
(ma t/m vr 9:00 - 17:30)

externe linkDe Luisterlijn.
Dag en nacht tijd voor een gesprek. Landelijk telefoonnummer: 0900 0767

Slachtofferhulp

externe linkSlachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf of ongeluk. Biedt praktische en juridische adviezen en emotionele steun.

Lotgenoten

externe linkStichting Zijweg
voor vrouwen én kinderen die te maken hebben met (ex)partnergeweld  (huiselijk geweld, stalking).

Pompestichting, locatie Kairos

Naam:Pompestichting, locatie Kairos
Bezoekadres:Tarweweg 6
Postcode en plaats:6503 CK Nijmegen
Postadres:Postbus 31435
Postcode en plaats:6503 CK Nijmegen
Telefoon:(024) 355 38 88
Fax:(024) 355 06 44
E-mailadres: kairos@pompestichting.nl
Website:www.pompestichting.nl

Kairos is de polikliniek en dagkliniek van de Pompestichting. Kairos biedt ambulante forensisch psychiatrische hulp aan patiënten uit de regio Arnhem-Nijmegen, de Veluwezoom, de Liemers, het Gelders Rivierengebied en Noord Limburg. Kairos heeft zijn hoofdvestiging in Nijmegen. Daarnaast zijn er vestigingen in Tiel en Arnhem.

Het specifieke behandelaanbod van Kairos ten aanzien van de behandeling van daders en slachtoffers van huiselijk geweld luidt als volgt:

De groepstraining "Stop Huiselijk Geweld" voor plegers van huiselijk geweld.
Groepstraining die 6 sessies behelst. Verwijzing kan zowel op verplichte als vrijwillige basis. Het betreft een zeer laagdrempelige gesloten groep. Na een korte intake procedure kan de betreffende patiënt snel instromen. De groep wordt gegeven door een psychomotorisch therapeut en een systeem- of psychotherapeut. Een sessie duurt 1,5 uur. Het programma is psycho-educatief, cognitief gedragstherapeutisch en directief van opzet waarbij het hoofddoel in ieder geval is dat het geweld moet stoppen. Daarnaast wordt meegenomen als doel van de 6 zittingen het vergroten van de motivatie voor behandeling (pretherapie). Tenslotte kan de groep ook als diagnostisch instrument gezien worden om in te schatten wat er nodig is aan vervolgbehandeling.

Specifieke relatietherapie
Specifieke relatietherapie huiselijk geweld voor paren die besloten hebben samen verder te gaan. Deze behandeling kan door een psychomotorisch therapeut of een psychotherapeut uitgevoerd worden.

Het reguliere aanbod kan daarna of daarnaast eveneens geboden worden:

Psychosociale begeleiding
Individuele therapie gericht op het voorkomen van recidive (delictanalyse) voor de dader; dit kan zijn via psychotherapie, psychomotorische therapie of via dramatherapie
Individuele therapie voor het slachtoffer vanuit het Vrouwenhulpverleningsmodel
Systeemtherapie voor dader en slachtoffer.
Een groepstraining gericht op agressiehantering is in voorbereiding.

Ten aanzien van het specifieke aanbod kan het volgende gemeld worden:

De aanmelding geschiedt ofwel op vrijwillige basis ofwel op verplichte basis
De intake kan na aanmelding bij Kairos binnen twee weken plaatsvinden waarna zo spoedig mogelijk met de groepstraining "Stop Huiselijk Geweld" gestart kan worden. Ook een geïndiceerde specifieke relatietherapie kan meestal snel van start gaan. Aan deze therapie is voor beide partners een psychologisch onderzoek gekoppeld.
Het geniet de voorkeur wat Kairos betreft om iemand met een verplicht kader te behandelen. Indien men op vrijwillige basis komt kan de verwijzing het beste via de huisarts lopen. Rechtstreekse verwijzingen van patiënten door de politie behoren tot de mogelijkheid.