Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ik zoek hulp

kaart van Nederland noord-holland zeeland zuid-holland utrecht noord-brabant limburg gelderland flevoland overijssel drenthe groningen friesland

Opvangatlas.nl helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie bij het vinden van passende opvang, hulp en ondersteuning

SlachtofferWijzer helpt je de weg te vinden naar relevante hulp nadat je slachtoffer bent geworden van (seksueel) geweld, een ongeval, medische fout of diefstal.

Telefonische hulpdiensten

externe linkMIND Korrelatie
Telefoon 0900-1450 (15 cpm)
(ma t/m vr 9:00 - 18:00 )
E-Mail: vraag@korrelatie.nl
Chat: Chathulpverlening
(ma t/m vr 9:00 - 17:30)

externe linkDe Luisterlijn.
Dag en nacht tijd voor een gesprek. Landelijk telefoonnummer: 0900 0767

Slachtofferhulp

externe linkSlachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf of ongeluk. Biedt praktische en juridische adviezen en emotionele steun.

Lotgenoten

externe linkStichting Zijweg
voor vrouwen én kinderen die te maken hebben met (ex)partnergeweld  (huiselijk geweld, stalking).

Aware

Naam:Aware
Postcode en plaats: Rotterdam
Telefoon:(010) 244 45 40, ma tm do tijdens kantoo

Korte omschrijving van het project
Het Rotterdamse Aware-project was het eerste Aware-project in Nederland. Het ging in april 1997 van start. Initiatiefnemers waren de toenmalige hulporganisatie SARA (tegenwoordige Scala) en de politie. Medio 2001 werd Aware als reguliere voorziening geïmplementeerd. Halverwege 2001 is Aware aan het 'veld' overgedragen. Vrouwenopvang Rotterdam verzorgt sindsdien de intake en coördinatie.

Doelen
Reden om Aware te introduceren was het grote aantal gevallen van huiselijk geweld (door ex-partners) waarmee de vrouwenopvang en de politie werden geconfronteerd.

Doel van Aware is om:

  • Veiligheid te bieden aan vrouwen (en hun kinderen die ernstig worden bedreigd door hun ex-partner.
  • Stoppen en voorkomen van ernstig geweld tegen vrouwen door hun ex-partners.

Criteria
Om in de politieregio Rotterdam-Rijnmond voor aansluiting in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

Het AWARE-systeem is voor vrouwen:

  • Die woonachtig zijn in de politieregio Rotterdam-Rijnmond;
  • Die geen omgang meer hebben met hun ex-partner, ook niet bij een omgangsregeling;
  • Waarvan de ex-partner aantoonbaar gevaarlijk is (dit blijkt bijvoorbeeld uit aangiftes, veroordelingen, letselverklaringen of geweldsdelicten);
  • Waarvan de ex-partner bij voorkeur een geldig straatverbod opgelegd heeft gekregen;
  • Bereid zijn na alarmering aangifte te doen;
  • Die in het bezit zijn van een vaste telefoonaansluiting.

'Indicatiecommissie
De indicatiecommissie van Aware Rotterdam-Rijnmond is samengesteld uit vertegenwoordigers van de politie en vrouwenhulpverlening. Deze commissie beoordeelt de aanvraag en beslist of een vrouw op het systeem wordt aangesloten.

Aansluitingen
Aware Rotterdam heeft gemiddeld 25 aansluitingen. De contracten worden voor een jaar aangegaan. Na dit jaar wordt bekeken of het contract verlengd dient te worden. Bij voortdurende dreiging zal dit verzoek gehonoreerd worden. Zowel aan het einde van een contractperiode als tussentijds vindt evaluatie plaats.

Kosten
De borg voor het systeem bedraagt 69 euro (eenmalig). De installatie bedraagt 82 euro (eenmalig) en de huur bedraagt 16,50 euro per maand. Onder voorwaarden kunnen de installatie- en huurkosten vergoed worden uit de bijzondere bijstand.

Financiering
In de projectfase van Aware Rotterdam-Rijnmond werd gewerkt met een subsidie van de gemeente Rotterdam. Inmiddels is Aware als reguliere voorziening geïmplementeerd. De inzet van de politie wordt derhalve betaald uit het reguliere budget. De medewerkers van het Aware-team (dat o.a. de intake voor zijn rekening neemt) zijn in dienst bij Vrouwenopvang Rotterdam. De leverancier van het Aware-systeem heeft de aansluitkosten voor zijn rekening genomen. De vrouwen betalen de abonnementskosten.

Contactpersoon:
Rien Buiter, Regionaal Projectbureau Zeden van de politie Politie Rotterdam - Rijnmond, telefoon 010 - 274 26 09.