Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ik zoek hulp

kaart van Nederland noord-holland zeeland zuid-holland utrecht noord-brabant limburg gelderland flevoland overijssel drenthe groningen friesland

Opvangatlas.nl helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie bij het vinden van passende opvang, hulp en ondersteuning

SlachtofferWijzer helpt je de weg te vinden naar relevante hulp nadat je slachtoffer bent geworden van (seksueel) geweld, een ongeval, medische fout of diefstal.

Telefonische hulpdiensten

externe linkMIND Korrelatie
Telefoon 0900-1450 (15 cpm)
(ma t/m vr 9:00 - 18:00 )
E-Mail: vraag@korrelatie.nl
Chat: Chathulpverlening
(ma t/m vr 9:00 - 17:30)

externe linkDe Luisterlijn.
Dag en nacht tijd voor een gesprek. Landelijk telefoonnummer: 0900 0767

Slachtofferhulp

externe linkSlachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf of ongeluk. Biedt praktische en juridische adviezen en emotionele steun.

Lotgenoten

externe linkStichting Zijweg
voor vrouwen én kinderen die te maken hebben met (ex)partnergeweld  (huiselijk geweld, stalking).

de Waag - Amsterdam

Naam:de Waag - Amsterdam
Bezoekadres:Zeeburgerpad 12-b
Postcode en plaats:1018 AJ Amsterdam
Telefoon:(020) 462 63 33
E-mailadres: info@dewaagamsterdam.nl
Website:www.dewaagnederland.nl

De Waag is een polikliniek met jarenlange ervaring in het bieden van specialistische zorg bij huiselijk geweld en andere vormen van agressie. Ons behandelaanbod wordt altijd op maat gemaakt en is gebaseerd op de laatste inzichten op het gebied van de effectiviteit van behandelingen.

De behandelingen voor huiselijk geweld bij de Waag
In onze aanpak staat veiligheid voorop. Dat wil zeggen dat wij ons eerst richten op die factoren die de grootste onveiligheid veroorzaken. Is de relatie nog intact en zijn er nog geregeld escalaties? Dan zal de focus van de behandeling in eerste instantie liggen op het samen op tijd leren stoppen van een escalerend conflict. Op het moment dat dat lukt, kan er aandacht zijn voor onderliggende problemen die steeds weer die conflicten veroorzaken en kan er partnerrelatietherapie worden geboden.

Daarnaast biedt de Waag individuele behandelingen gericht op problematiek die van invloed is op het onveilige gedrag, zoals traumatisering of een stoornis in de impulscontrole.

De Waag biedt ook behandeling in gevallen waar er sprake is van seksueel geweld in de relationele sfeer, zoals incest. Deze (individuele) behandeling richt zich op de factoren die in verband staan met het risico voor het opnieuw plegen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De Waag biedt zelf geen hulp aan kinderen maar heeft nauwe samenwerkingsverbanden met de jeugdhulpverlening. Kinderen die hulp nodig hebben, kunnen in overleg met de ouders worden doorverwezen naar een gespecialiseerde instelling.

Aanmelden
Na aanmelding bij de Waag volgt een intakegesprek, waarin samen met de cliënten bekeken wordt wat de oorzaken zijn van het huiselijk geweld, en welke vorm van hulp daarbij het beste past.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op onze site www.dewaagnederland.nl . Daar staan ook de contactgegevens van de Waag- vestigingen in Amsterdam, Almere (Flevoland), Amersfoort, Den Haag, Gouda, Haarlem, Leiden, Rotterdam (Rijnmond) Utrecht en Zaandam.