Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ik zoek hulp

kaart van Nederland noord-holland zeeland zuid-holland utrecht noord-brabant limburg gelderland flevoland overijssel drenthe groningen friesland

Opvangatlas.nl helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie bij het vinden van passende opvang, hulp en ondersteuning

SlachtofferWijzer helpt je de weg te vinden naar relevante hulp nadat je slachtoffer bent geworden van (seksueel) geweld, een ongeval, medische fout of diefstal.

Telefonische hulpdiensten

externe linkMIND Korrelatie
Telefoon 0900-1450 (15 cpm)
(ma t/m vr 9:00 - 18:00 )
E-Mail: vraag@korrelatie.nl
Chat: Chathulpverlening
(ma t/m vr 9:00 - 17:30)

externe linkDe Luisterlijn.
Dag en nacht tijd voor een gesprek. Landelijk telefoonnummer: 0900 0767

Slachtofferhulp

externe linkSlachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf of ongeluk. Biedt praktische en juridische adviezen en emotionele steun.

Lotgenoten

externe linkStichting Zijweg
voor vrouwen én kinderen die te maken hebben met (ex)partnergeweld  (huiselijk geweld, stalking).

GGZ Midden-Brabant

Naam:GGZ Midden-Brabant
Postadres:Postbus 770
Postcode en plaats:5000 AT Tilburg
Telefoon:013-5808080
E-mailadres: info@ggzmb.nl

Agressieregulatie/impulscontrole; individuele behandeling van plegers/daders van geweld

Doelgroep

Plegers / daders van (huiselijk) geweld
=== Doel ====
Agressieregulatie, impulscontrole, risicopreventie

Korte inhoud

Groep: 10 x 90 min. 1x per week.
Onderwerpen: risicosituaties, vermijden en verlaten van risicosituaties, vaststellen denkpatronen, uitdagen van denk[patronen, risicopreventie

Visie / uitgangspunt

Verantwoordelijkheid doen opnemen voor grensoverschrijdend gedrag, (delictscenario), inleven in de positie van het slachtoffer, voorkomen van recidive

Reikwijdte

De agressieregulatietraining is al meerdere malen gegeven.
De specifiek op plegers Huiselijk geweld gerichte training moet nog starten
Sluit aan op de via het regionale Steunpunt Huiselijk geweld gevoerde motiveringsgesprekken met plegers huiselijk geweld in het vrijwillige kader.
Individuele behandelingen (al dan niet in een juridisch kader) vinden al geruime tijd plaats, maar worden op korte termijn gegeven tegen de achtergrond van de polikliniek forensische psychiatrie ( i.o)..

Materialen

Groepstherapie vindt plaats middels werkboeken/draaiboeken