Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ik zoek hulp

kaart van Nederland noord-holland zeeland zuid-holland utrecht noord-brabant limburg gelderland flevoland overijssel drenthe groningen friesland

Opvangatlas.nl helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie bij het vinden van passende opvang, hulp en ondersteuning

SlachtofferWijzer helpt je de weg te vinden naar relevante hulp nadat je slachtoffer bent geworden van (seksueel) geweld, een ongeval, medische fout of diefstal.

Telefonische hulpdiensten

externe linkMIND Korrelatie
Telefoon 0900-1450 (15 cpm)
(ma t/m vr 9:00 - 18:00 )
E-Mail: vraag@korrelatie.nl
Chat: Chathulpverlening
(ma t/m vr 9:00 - 17:30)

externe linkDe Luisterlijn.
Dag en nacht tijd voor een gesprek. Landelijk telefoonnummer: 0900 0767

Slachtofferhulp

externe linkSlachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf of ongeluk. Biedt praktische en juridische adviezen en emotionele steun.

Lotgenoten

externe linkStichting Zijweg
voor vrouwen én kinderen die te maken hebben met (ex)partnergeweld  (huiselijk geweld, stalking).

Reclassering Nederland, Haarlem

Naam:Reclassering Nederland, Haarlem
Bezoekadres:Zijlweg 148 C
Postcode en plaats:2015 BJ Haarlem
Telefoon:088 8041203
Website:www.relassering.nl

Titel

Tterugvalpreventietraining voor plegers van huiselijk geweld

Doelgroep

Daders huiselijk geweld

Doel

De Reclassering is een instelling die ingeschakeld wordt als er politie geroepen wordt bij problemen in de relationele sfeer. Afhankelijk van de ernst van het geweld is het mogelijk bij de reclassering een training te volgen, met als doel het geweld te stoppen en alternatief gedrag aan te leren. Het is een training van 12 x 2 1/2 uur. Deelname aan deze training kan in sommige gevallen verder justitieel ingrijpen voorkomen en de relatie verbeteren.

Korte inhoud

Het groepsprogramma is gebaseerd op de Terugval Preventie Methode met specifieke aandacht voor machtsverhoudingen in het algemeen en verhoudingen tussen man en vrouw in het bijzonder. Relationeel geweld wordt daarin gezien als aangeleerd gedrag dat (onbewust) als middel wordt gebruikt om macht en controle uit te oefenen in een relatie.
Het is een inzichtgevende training, waarbij het delictscenario centraal staat. De deelnemer ziet stapsgewijs zijn gedrag, gevoelens en de directe aanleidingen onder ogen. Dit moet leiden tot meer inzicht in de factoren die een rol speelden in de directe aanloop tot de agressieve actie.
Het programma valt in vier zgn. themapunten uiteen:

  1. Samen Huis-houden (o.a.verwachtingen en taakverdeling)
  2. Sociale contacten en kinderen
  3. Ruzie en delict(agressieketens, delictbespreking, time-out)
  4. Relaties en ruzie (ontlokkers, risicofactoren, onderhandelen, (on) gelijkwaardigheid.

Visie / uitgangspunt

Geweldplegers leren adequaat om te gaan met onlustgevoelens en frustraties in relaties. Het geweld moet stoppen. Soms is relatietherapie hierna geindiceerd.

Reikwijdte

Sinds 2001. Toegepast in Alkmaar, Amsterdam, Haarlem. Het zijn doorlopende groepen, in Haarlem hebben ongeveer 200 deelnemers de training gevolgd.
Recidive minder dan vijf procent.

Materialen

Werkboek, video, huiswerk.

Evaluatie

Via het Client Volg Systeem van de Reclassering.

Aanvullende informatie

Partner van de deelnemer wordt betrokken bij de tussen- en eindevaluatie. Het programma wordt veelal gevolgd in een gedwongen kader. Deelnemers worden na afloop van het programma vaak nog enige tijd gevolgd in het kader van een toezicht.