Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ik zoek hulp

kaart van Nederland noord-holland zeeland zuid-holland utrecht noord-brabant limburg gelderland flevoland overijssel drenthe groningen friesland

Opvangatlas.nl helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie bij het vinden van passende opvang, hulp en ondersteuning

SlachtofferWijzer helpt je de weg te vinden naar relevante hulp nadat je slachtoffer bent geworden van (seksueel) geweld, een ongeval, medische fout of diefstal.

Telefonische hulpdiensten

externe linkMIND Korrelatie
Telefoon 0900-1450 (15 cpm)
(ma t/m vr 9:00 - 18:00 )
E-Mail: vraag@korrelatie.nl
Chat: Chathulpverlening
(ma t/m vr 9:00 - 17:30)

externe linkDe Luisterlijn.
Dag en nacht tijd voor een gesprek. Landelijk telefoonnummer: 0900 0767

Slachtofferhulp

externe linkSlachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf of ongeluk. Biedt praktische en juridische adviezen en emotionele steun.

Lotgenoten

externe linkStichting Zijweg
voor vrouwen én kinderen die te maken hebben met (ex)partnergeweld  (huiselijk geweld, stalking).

Bureau Jeugdzorg Flevoland, hoofdkantoor

Naam:Bureau Jeugdzorg Flevoland, hoofdkantoor
Bezoekadres:Maerlant 16 b
Postcode en plaats: Lelystad
Postadres:Postbus 1011
Postcode en plaats:8200 BA Lelystad
Telefoon:(0320) 26 71 00
Fax:(0320) 26 71 11
E-mailadres: bjzflevo@bjzflevo.nl
Website:www.bjzflevo.nl

Iedereen in de provincie Flevoland die advies of hulp nodig heeft bij problemen die te maken hebben met opvoeden of opgroeien van kinderen tussen 0 en 18 jaar kan zich wenden tot Bureau Jeugdzorg Flevoland. Dat kunnen jongeren zijn, hun ouders of opvoeders, maar ook anderen die al dan niet beroepsmatig betrokken zijn.
Soms is informatie en advies voldoende, daar waar mogelijk verwijzen we naar voorliggende voorzieningen in de omgeving.

Bureau Jeugdzorg is de Toegang tot de jeugdhulpverlening. Samen met de cliënt wordt bezien welke hulp nodig is.
Wij zorgen, waar nodig, voor het beschikbaar komen van intensievere hulp en houden zicht op de voortgang daarvan.

Bureau Jeugdzorg Flevoland voert tevens maatregelen uit op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering.