Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ik zoek hulp

kaart van Nederland noord-holland zeeland zuid-holland utrecht noord-brabant limburg gelderland flevoland overijssel drenthe groningen friesland

Opvangatlas.nl helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie bij het vinden van passende opvang, hulp en ondersteuning

SlachtofferWijzer helpt je de weg te vinden naar relevante hulp nadat je slachtoffer bent geworden van (seksueel) geweld, een ongeval, medische fout of diefstal.

Telefonische hulpdiensten

externe linkMIND Korrelatie
Telefoon 0900-1450 (15 cpm)
(ma t/m vr 9:00 - 18:00 )
E-Mail: vraag@korrelatie.nl
Chat: Chathulpverlening
(ma t/m vr 9:00 - 17:30)

externe linkDe Luisterlijn.
Dag en nacht tijd voor een gesprek. Landelijk telefoonnummer: 0900 0767

Slachtofferhulp

externe linkSlachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf of ongeluk. Biedt praktische en juridische adviezen en emotionele steun.

Lotgenoten

externe linkStichting Zijweg
voor vrouwen én kinderen die te maken hebben met (ex)partnergeweld  (huiselijk geweld, stalking).

Stichting Open Vizier

Naam:Stichting Open Vizier
Postadres:Dongenseweg 22
Postcode en plaats:5121PC Rijen
Telefoon:0161-293346 en/of 06-48189046
E-mailadres: postmaster@stichtingopenvizier.nl
Website:www.stichtingopenvizier.nl

Op eigen initiatief van slachtoffers van seksueel geweld is, in samenwerking met hun fysiotherapeut, Stichting Open Vizier ontstaan. Stichting Open Vizier helpt mensen uit de gemeente Gilze en Rijen die seksueel misbruikt zijn.

Telefonische bereikbaarheid: 24 uur per dag

Uitgangspunten:

  • Eerste opvang: opvangen, begeleiden en zonodig doorverwijzen van mensen die seksueel misbruikt zijn.
  • Opvang in crisis situaties: mensen onderdak, zorg, advies en raad geven in crisissituaties.
  • Public Relations: verzorgen van publicaties, medewerking verlenen aan interviews, en programma's. Presentatie naar derden, informatie avonden. Bekendheid geven algemeen.
  • Voorlichting: Voorlichting geven aan kinderen, jongeren, ouders en andere betrokkenen.
  • Kennis opdoen m.b.t. het adequaat voorlichting kunnen geven.
  • Samenwerkingsverbetering: contacten leggen met instanties, instellingen en personen om tot een betere samenwerking te komen voor de opvang van

slachtoffers van seksueel misbruik en het geven van voorlichting. Contacten leggen met andere stichtingen en ervaringen uitwisselen. Overleg en bezoeken afleggen.

  • Werkgroepen: het opstarten van diverse werkgroepen die binnen de stichting zelfstandig kunnen functioneren, als onderdeel van het totaal.