Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ik zoek hulp

kaart van Nederland noord-holland zeeland zuid-holland utrecht noord-brabant limburg gelderland flevoland overijssel drenthe groningen friesland

Opvangatlas.nl helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie bij het vinden van passende opvang, hulp en ondersteuning

SlachtofferWijzer helpt je de weg te vinden naar relevante hulp nadat je slachtoffer bent geworden van (seksueel) geweld, een ongeval, medische fout of diefstal.

Telefonische hulpdiensten

externe linkMIND Korrelatie
Telefoon 0900-1450 (15 cpm)
(ma t/m vr 9:00 - 18:00 )
E-Mail: vraag@korrelatie.nl
Chat: Chathulpverlening
(ma t/m vr 9:00 - 17:30)

externe linkDe Luisterlijn.
Dag en nacht tijd voor een gesprek. Landelijk telefoonnummer: 0900 0767

Slachtofferhulp

externe linkSlachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf of ongeluk. Biedt praktische en juridische adviezen en emotionele steun.

Lotgenoten

externe linkStichting Zijweg
voor vrouwen én kinderen die te maken hebben met (ex)partnergeweld  (huiselijk geweld, stalking).

RIAGG Rijnmond

Naam:RIAGG Rijnmond
Bezoekadres:Mathenesserlaan 208
Postcode en plaats:3014 HH Rotterdam
Telefoon:010 - 440 24 02
Fax:010 - 440 25 0
E-mailadres: info@riaggrijnmond.nl
Website:http://www.riaggrijnmond.nl/homepage/i...

1. Cursus agressie de baas
2. Vlinders in onweer: Communicatietraining voor (echt)paren

Cursus Agressie de baas

Agressie
Men kan twee vormen van agressie onderscheiden.
Ten eerste berekende agressie: er wordt bewust gebruik gemaakt van agressie om een doel te bereiken. Voor dit soort agressie is de cursus niet bedoeld.
Daarnaast is er impulsieve agressie: de agressie gebeurt zonder dat erbij nagedacht wordt en zonder dat men het eigenlijk wil. Achteraf is er bijna altijd spijt.
Op deze vorm van agressie richt de cursus ‘Agressie de baas’ zich.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor mannen tussen de 20 en 60 jaar die onvoldoende controle hebben over hun agressieve impulsen. De agressie zal voornamelijk huiselijk geweld betreffen.
De cursus is niet bedoeld voor mannen met ernstige psychiatrische problemen of wanneer alcohol- en/of druggebruik te veel overheerst.
Impulsen beter beheersen
Deze cursus is bedoeld als een eerste aanzet om impulsen beter te leren beheersen. Centraal staat het vergroten van zelfcontrole en gedragsverandering. Om deze vaardigheid onder de knie te krijgen, is er veel oefening nodig. Huiswerkopdrachten zijn een belangrijk onderdeel van de oefenstof.

Aanmeldingsgesprek
Het is natuurlijk belangrijk om vooraf te weten wat de cursus precies inhoudt. Geïnteresseerden krijgen voorafgaand aan de training een aanmeldingsgesprek met de begeleiders waarin verdere informatie over de cursus wordt gegeven en u vragen kunt stellen.

Praktische informatie
De training bestaat uit negen bijeenkomsten van twee uur op de maandagmiddag van 16.00-18.00 uur. Ongeveer 3 maanden na afloop van de cursus vindt er een terugkombijeenkomst plaats.
De cursusdata zijn:
11, 18 en 25 oktober; 1, 8, 15, 22 en 29 november en
6 december 2004.
Het is van belang dat aan alle bijeenkomsten wordt deelgenomen.
De cursus wordt gegeven aan de Westhavenkade 85 te Vlaardingen. Aan de cursus nemen maximaal 12 mannen deel.
De begeleiders zijn Marcel Kamerbeek en Eva Polak-Buitenhuis. Beiden zijn werkzaam bij Riagg rijnmond noord west, respectievelijk als maatschappelijk werker bij de afdeling Aanmeldingen & Consult en als psycholoog bij de afdeling Preventie.

Kosten
De kosten bedragen € 35,-- per persoon (inclusief cursusmateriaal). Voor het overmaken van het cursusgeld wordt u een acceptgiro toegestuurd.

Informatie en aanmelding
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de Riagg rijnmond noord west, afdeling Aanmeldingen & Consult, ( 010 - 4 453 426).
Als u vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met Marcel Kamerbeek
Via de e-mail kan ook: Marcel.Kamerbeek@riagg-rnw.nl

Vlinders in onweer: Communicatietraining voor (echt)paren

Voor wie?
Heeft u regelmatig heftige ruzies met u partner? Vindt u het steeds moeilijker uzelf in uw partner te verplaatsen? Lopen situaties wel eens zo uit de hand dat u de ander als vijand ziet en u dingen doet waarmee u uw partner kwetst? Eigenlijk komt u samen in een negatieve spiraal terecht. Deze spanningen tussen u en uw partner kunnen leiden tot concentratieproblemen, slaapproblemen, veel piekeren of gevoelens van machteloosheid. Daarnaast kunnen lichamelijke klachten zoals hoofd-, nek- en rugpijn met spanningen binnen een relatie te maken hebben.
De cursus ‘Vlinders in onweer’ is bedoeld voor (echt)paren tussen de 20 en 60 jaar, die kampen met dit soort problemen.

Effectiever communiceren
Er wordt in de cursus stilgestaan bij de wijze waarop paren met meningsverschillen omgaan. Bepaalde patronen zijn in de relatie geslopen en zijn vaak lastig om zelf te doorbreken. In de cursus leert u op een andere, opbouwende manier met elkaar om te gaan.
Thema’s die in de training aan bod komen zijn:
· signalen van spanning en stress herkennen;
· invloed van het gezin van herkomst op de relatie;
· omgaan met schuld- en schaamtegevoelens;
· conflicthantering;
· intimiteit.
In de cursus letten we niet op fouten en zwakheden, niemand krijgt de zwarte piet toegespeeld. We richten ons op de goede kanten van de relatie en bouwen daarop verder.

Thuis aan de slag
De cursus geeft naast theoretische kennis ook een schat aan praktische en werkbare vaardigheden. Deelnemers leren de vaardigheden toe te passen in de eigen situatie. U krijgt hiervoor een cursusboek.

Kennismakingsgesprek
Het is natuurlijk belangrijk om vooraf te weten wat de cursus precies inhoudt. Geïnteresseerden krijgen voorafgaand aan de cursus een kennismakingsgesprek met de begeleiders waarin verdere informatie over de cursus wordt gegeven en u vragen kunt stellen.

Praktische informatie
De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten van twee uur en vindt plaats op dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Na afloop vindt er een terugkombijeenkomst plaats.
De cursusdata zijn:
5, 12, 19, 26 april, 10, 17, 24 en 31 mei, 14 en 28 juni 2005.
De cursus wordt gegeven aan de Westhavenkade 85 te Vlaardingen. Aan de cursus nemen 4 tot 6 (echt)paren per training deel.
De begeleider is Eline Vis, systeemtherapeut.

Kosten
De kosten bedragen € 15,-- per (echt)paar (inclusief cursusmateriaal). Voor het overmaken van het cursusgeld ontvangt u thuis een acceptgiro.

Informatie en aanmelding
U kunt zich via via e-mail aanmelden of telefonisch via het secretariaat van de afdeling Preventie, telefoon 010 - 4 453 497. Na aanmelding neemt één van de cursusleiders contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.
Als u vragen heeft, neemt u dan gerust contact op Ludmilla van der Meer, afdeling Preventie, telefoon: 010 - 4 453 497. E-mail: ludmilla.van.der.meer@riagg-rnw.nl.

Er zijn meerdere locaties zie website