Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ik zoek hulp

kaart van Nederland noord-holland zeeland zuid-holland utrecht noord-brabant limburg gelderland flevoland overijssel drenthe groningen friesland

Opvangatlas.nl helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie bij het vinden van passende opvang, hulp en ondersteuning

SlachtofferWijzer helpt je de weg te vinden naar relevante hulp nadat je slachtoffer bent geworden van (seksueel) geweld, een ongeval, medische fout of diefstal.

Telefonische hulpdiensten

externe linkMIND Korrelatie
Telefoon 0900-1450 (15 cpm)
(ma t/m vr 9:00 - 18:00 )
E-Mail: vraag@korrelatie.nl
Chat: Chathulpverlening
(ma t/m vr 9:00 - 17:30)

externe linkDe Luisterlijn.
Dag en nacht tijd voor een gesprek. Landelijk telefoonnummer: 0900 0767

Slachtofferhulp

externe linkSlachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf of ongeluk. Biedt praktische en juridische adviezen en emotionele steun.

Lotgenoten

externe linkStichting Zijweg
voor vrouwen én kinderen die te maken hebben met (ex)partnergeweld  (huiselijk geweld, stalking).

Kontext, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Naam:Kontext, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Postcode en plaats: Haarlem
Postcode en plaats: Haarlem
Website:www.kontext.nl

Vanaf 1 juli 2006 Stichting Maatschappelijk Dienstverlening gefuseerd met Stichting Haarlem Werkt. Wij heten nu Kontext, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Het aanbod:
naast:

 • Advies en Steunpunt huiselijk Geweld, informatie, advies en hulpverlening voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld; zowel voor slachtoffers, omstanders als daders

verder uit:

 • Buurtbeheer in verschillende wijken van Haarlem
 • Dienstenwinkel, alle mogelijke diensten in en om het huis, w.o. het aanbrengen van kleine woningaanpassingen bij ouderen en gehandicapten
 • Thuisadministratie
 • Geldservice voor ouderen
 • Schuldhulpverlening (in combinatie met psychosociale begeleiding)
 • Ouderenadviseurs, informatie, advies en begeleiding voor zelfstandig wonende ouderen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën
 • Trajectbegeleiding, begeleiding van langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten naar reintegratie en werk
 • Sociale activering, wijkgerichte activering van mensen in een achterstandpositie
 • Coördinatie van Loketten voor ouderen en gehandicapten in Haarlem Noord en Haarlem Schalkwijk
 • Coördinatie Advies en Steunpunt Huiselijk geweld ism SMD-MK
 • Sociaal raadslieden, informatie, advies en bemiddeling bij sociaaljuridische problemen
 • Maatschappelijk Werk, psychosociale individuele- en groepshulpverlening voor een ieder die even ondersteuning nodig heeft
 • Advies en Steunpunt huiselijk Geweld, informatie, advies en hulpverlening voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld; zowel voor slachtoffers, omstanders als daders
 • Schoolmaatschappelijk werk, informatie, advies en hulpverlening voor ouders, leerlingen en schoolbegeleiders