Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ik zoek hulp

kaart van Nederland noord-holland zeeland zuid-holland utrecht noord-brabant limburg gelderland flevoland overijssel drenthe groningen friesland

Opvangatlas.nl helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie bij het vinden van passende opvang, hulp en ondersteuning

SlachtofferWijzer helpt je de weg te vinden naar relevante hulp nadat je slachtoffer bent geworden van (seksueel) geweld, een ongeval, medische fout of diefstal.

Telefonische hulpdiensten

externe linkMIND Korrelatie
Telefoon 0900-1450 (15 cpm)
(ma t/m vr 9:00 - 18:00 )
E-Mail: vraag@korrelatie.nl
Chat: Chathulpverlening
(ma t/m vr 9:00 - 17:30)

externe linkDe Luisterlijn.
Dag en nacht tijd voor een gesprek. Landelijk telefoonnummer: 0900 0767

Slachtofferhulp

externe linkSlachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf of ongeluk. Biedt praktische en juridische adviezen en emotionele steun.

Lotgenoten

externe linkStichting Zijweg
voor vrouwen én kinderen die te maken hebben met (ex)partnergeweld  (huiselijk geweld, stalking).

Kompaan, hulpverlening aan jeugdigen en hun gezinnen

Naam:Kompaan, hulpverlening aan jeugdigen en hun gezinnen
Bezoekadres:Rillaersebaan 75
Postcode en plaats:5053 EA Goirle
Postadres:Postbus 10139
Postcode en plaats:5000 JC Tilburg
Telefoon:(013) 530 94 00
Fax:(013) 542 30 11
E-mailadres: info@stichtingkompaan.nl
Website:www.stichtingkompaan.nl

Kompaan en De Bocht biedt hulp aan jeugd, vrouwen en gezinnen.

Wij bieden vrij toegankelijke hulpverlening en geïndiceerde hulpverlening bij sociaal-maatschappelijke en ontwikkelingsproblematiek.

Onze deskundigheid ligt op het gebied van bijvoorbeeld:

  • huiselijk geweld en eergerelateerd geweld
  • tienermoederschap
  • seksueel misbruik en jeugdprostitutie/loverboys
  • opvoeding, gedrag en ontwikkeling van jeugd
  • opvang en begeleiding van minderjarige alleenstaande asielzoekers

Naast preventieve activiteiten zoals het geven van voorlichting en cursussen, bieden wij ambulante hulp, behandeling, 24-uurs begeleiding en pleegzorg.
Kenmerkend voor onze werkwijze is de aandacht voor het hele gezin en andere betrokkenen zodat er een samenhang is in de aanpak van de problemen. Wij leggen de nadruk op de kracht en het probleemoplossend vermogen van de cliënten en het uiteindelijk doel is dat de cliënt sterker wordt en zelf verde

Wiij willen in samenwerking met andere instanties en het onderwijs een antwoord vinden op maatschappelijke vragen. Daarbij zijn we vernieuwend en nemen we verantwoordelijkheid en initiatieven. Wilt u meer weten, dan informeren wij u graag in een gesprek, een voorlichtingsbijeenkomst of een cursus op maat.