Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ik zoek hulp

kaart van Nederland noord-holland zeeland zuid-holland utrecht noord-brabant limburg gelderland flevoland overijssel drenthe groningen friesland

Opvangatlas.nl helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie bij het vinden van passende opvang, hulp en ondersteuning

SlachtofferWijzer helpt je de weg te vinden naar relevante hulp nadat je slachtoffer bent geworden van (seksueel) geweld, een ongeval, medische fout of diefstal.

Telefonische hulpdiensten

externe linkMIND Korrelatie
Telefoon 0900-1450 (15 cpm)
(ma t/m vr 9:00 - 18:00 )
E-Mail: vraag@korrelatie.nl
Chat: Chathulpverlening
(ma t/m vr 9:00 - 17:30)

externe linkDe Luisterlijn.
Dag en nacht tijd voor een gesprek. Landelijk telefoonnummer: 0900 0767

Slachtofferhulp

externe linkSlachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf of ongeluk. Biedt praktische en juridische adviezen en emotionele steun.

Lotgenoten

externe linkStichting Zijweg
voor vrouwen én kinderen die te maken hebben met (ex)partnergeweld  (huiselijk geweld, stalking).

Reclassering Nederland, Den Haag

Naam:Reclassering Nederland, Den Haag
Bezoekadres:Bezuidenhoutseweg 179
Postcode en plaats:2594 AH Den Haag
Telefoon:088 8041301
Website:www.reclassering.nl

Titel

Training Terugvalpreventie Huiselijk Geweld

Doelgroep iInterventie of methodiek l

Personen die geweld hebben gebruikt tegen hun (ex-) partner

Doel interventie of methodiek

Plegers van huiselijk geweld leren inzicht te geven in de factoren die een rol speelden in de directe aanloop tot de agressieve actie. In de training leren zij beter met die factoren om te gaan en gebruik te maken van steun van anderen, waar het hen zelf (nog) niet lukt.

Korte inhoud methodiekl

De training werkt volgens de Terugval Preventie-methode waarvoor geldt ï¿¿no cure but controlï¿¿. Tijdens de training is specifieke aandacht voor machtsverhoudingen in het algemeen en verhoudingen tussen man en vrouw in het bijzonder. Het programma valt in vier zogenaamde themapunten uiteen:

  1. het samen huishouden;
  2. sociale contacten en communicatiepatronen;
  3. ruzie en delict;
  4. relatie en ruzie.

De terugvalpreventietraining bestaat uit een intakebijeenkomst van 0,5 uur en 12 sessies van 2,5 uur. De sessies vinden wekelijks plaats, zodat in drie maanden een compleet programma wordt afgerond. Tussendoor krijgen de deelnemers huiswerk mee. Na 6 en 12 bijeenkomsten is een evaluatiebijeenkomst die bij voorkeur plaatsvindt samen met de partner van de dader. De totale tijdsinvestering voor de deelnemers bedraagt ongeveer 45 uur. De terugvalpreventietraining werkt volgens het zogeheten carrouselmodel. Dit houdt in dat er na iedere 3e bijeenkomst deelnemers kunnen in-/uitstromen totdat alle bijeenkomsten zijn afgerond.

Visie / uitgangspuntl

Relationeel geweld wordt gezien als aangeleerd gedrag dat (onbewust) als middel wordt gebruikt om macht en controle uit te oefenen in een relatie. Het is een inzichtgevende training,waarbij het delictscenario centraal staat: de deelnemer ziet stapsgewijs zijn eigen gedrag, gevoelens en de directe aanleidingen onder ogen.