Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ik zoek hulp

kaart van Nederland noord-holland zeeland zuid-holland utrecht noord-brabant limburg gelderland flevoland overijssel drenthe groningen friesland

Opvangatlas.nl helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie bij het vinden van passende opvang, hulp en ondersteuning

SlachtofferWijzer helpt je de weg te vinden naar relevante hulp nadat je slachtoffer bent geworden van (seksueel) geweld, een ongeval, medische fout of diefstal.

Telefonische hulpdiensten

externe linkMIND Korrelatie
Telefoon 0900-1450 (15 cpm)
(ma t/m vr 9:00 - 18:00 )
E-Mail: vraag@korrelatie.nl
Chat: Chathulpverlening
(ma t/m vr 9:00 - 17:30)

externe linkDe Luisterlijn.
Dag en nacht tijd voor een gesprek. Landelijk telefoonnummer: 0900 0767

Slachtofferhulp

externe linkSlachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf of ongeluk. Biedt praktische en juridische adviezen en emotionele steun.

Lotgenoten

externe linkStichting Zijweg
voor vrouwen én kinderen die te maken hebben met (ex)partnergeweld  (huiselijk geweld, stalking).

Eleos, ambulante zorg Amersfoort

Naam:Eleos, ambulante zorg Amersfoort
Bezoekadres:Printerweg 21-23
Postcode en plaats:3821 AP Amersfoort
Postadres:Printerweg 21-23
Postcode en plaats:3821 AP Amersfoort
Telefoon:088-8920040
Website:www.eleos.nl

Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Eleos biedt in het kader van stoppen van huiselijk geweld diverse vormen van hulpverlening.

Voor echtparen:
Voor echtparen waarbij geweld speelt, wordt gewerkt met een zogenaamd time-out programma. Dit programma bestaat uit 5 tot 10 zittingen, met als doel het geweld binnen de relatie te stoppen. De time-out methode komt er op neer dat mensen eerder uit een bedreigende situatie treden door middel van het instellen van een pauze. Hierdoor kan geweld worden voorkomen. Als dit lukt, wordt in vervolggesprekken gewerkt aan de relatieproblemen. De behandeling wordt gegeven door ervaren hulpverleners (systeemtherapeuten).

Voor gezinnen:
Met gezinnen waar geweld aan de orde is, wordt eveneens met de time-out methode gewerkt. Gesprekken vinden altijd in het gezinsteam plaats. Dat is een team waarin drie systeemtherapeuten nauw samenwerken en gezamenlijk de gesprekken met de gezinsleden voeren.

Voor individuen
Voor individuen bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een kortdurend programma gericht op impulscontrole. Dit is van belang wanneer er sprake is van heftige impuls doorbraken, met name op gebied van geweld. Bij het programma wordt gebruik gemaakt van de time-out methode in combinatie met registratie opdrachten. De registratie opdrachten zijn bedoeld om daders meer zicht te geven op hun eigen gevoel en gedrag.

Seksueel misbruik:
In geval van seksueel misbruik is het aanbod vooral gericht op het voorkomen van herhaling en het werken aan veiligheid binnen het gezin. De behandeling start individueel met het slachtoffer. Zo mogelijk wordt een van de ouders (niet de dader) er direct bij betrokken. Voor slachtoffer en ouder wordt apart hulpverlening geregeld. Dit betreft in eerste instantie opvang voor het slachtoffer. Vervolgens wordt bekeken welke hulp noodzakelijk is. Zo mogelijk vinden gezinsgesprekken plaats, waarin het thema veiligheid besproken wordt.

Daderhulpverlening:
De dader krijgt het aanbod van daderhulpverlening, dat individueel en in groepsverband plaats vindt. Een groepsbehandeling leidt tot betere resultaten. In Amersfoort vindt een dergelijke groepsbehandeling plaats. De behandeling duurt ongeveer anderhalf jaar, met wekelijkse sessies van anderhalf uur. Het doel van de behandeling is om terugval te voorkomen en inzicht te verwerven in het eigen gedrag. Daders kunnen in sommige gevallen ook gedwongen deze hulpverlening volgen, bijvoorbeeld wanneer zij opgelegd wordt door de reclassering.