Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ik zoek hulp

kaart van Nederland noord-holland zeeland zuid-holland utrecht noord-brabant limburg gelderland flevoland overijssel drenthe groningen friesland

Opvangatlas.nl helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie bij het vinden van passende opvang, hulp en ondersteuning

SlachtofferWijzer helpt je de weg te vinden naar relevante hulp nadat je slachtoffer bent geworden van (seksueel) geweld, een ongeval, medische fout of diefstal.

Telefonische hulpdiensten

externe linkMIND Korrelatie
Telefoon 0900-1450 (15 cpm)
(ma t/m vr 9:00 - 18:00 )
E-Mail: vraag@korrelatie.nl
Chat: Chathulpverlening
(ma t/m vr 9:00 - 17:30)

externe linkDe Luisterlijn.
Dag en nacht tijd voor een gesprek. Landelijk telefoonnummer: 0900 0767

Slachtofferhulp

externe linkSlachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf of ongeluk. Biedt praktische en juridische adviezen en emotionele steun.

Lotgenoten

externe linkStichting Zijweg
voor vrouwen én kinderen die te maken hebben met (ex)partnergeweld  (huiselijk geweld, stalking).

Reclassering Nederland, Den Bosch

Naam:Reclassering Nederland, Den Bosch
Bezoekadres:Eekbrouwersweg 6
Postcode en plaats:5233 VG Den Bosch
Postadres:Postbus 1327
Postcode en plaats:5200 BJ Den Bosch
Telefoon:088 8041504
Website:www.reclassering.nl

Veilig & Vertrouwd in eigen huis

Doelgroep

Plegers huiselijk geweld

Doel

  • Terugvalpreventie:
  • zicht krijgen op eigen aandeel in (destructief) relatiepatroon
  • verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag
  • ontwikkelen van vaardigheden, m.n time-outs

Korte inhoud

In totaal 12 sessies waarvan een instroomgesprek, 8 groepssessie (1,5 uur) en een natraject van 3 individuele, maandelijkse gesprekken. Groep heeft een half open karakter. Aantal deelnemers kan varieren van minimaal 4 a 5 tot maximaal 7 a 8.

Visie / uitgangspunt

Zowel pleger als aangever zijn slachtoffer van het patroon. Toch richten op pleger en diens aandeel in het ontstaan en onderhouden van het relatiepatroon. Door middel van het ontwikkelen van vaardigheden doorbreken van eigen rol in bestaand relatiepatroon. Training kan dienen als afdoende aanbod, maar kan ook een diagnotische bijdrage leveren waarop verwijzing naar een verder behandelaanbod gebaseerd kan zijn.

Reikwijdte

Training is begin december 2004 in Den Bosch van start gegaan. Inmiddels wordt deze training vanwege bereikt succes ook aangeboden in Eindhoven/Helmond en Tilburg.

Materialen

Folder is beschikbaar.
Er wordt gewerkt met een werkboek waarin theorie en huiswerkopdrachten verwerkt zijn.

Wijze waarop de interventie of methodiek is geï¿¿lueerd

Er wordt gestart met een beginvragenlijst waarin gevraagd wordt naar concreet gedrag met betrekking tot het huiselijk geweld en naar relatie tot slachtoffer (empathisch vermogen) gevolgd door vragen over vermogen om hulp te vragen.
Aan het eind van de groepssessies wordt opnieuw een vragenlijst ingevuld aan de hand waarvan mogelijke veranderingen c.q. ontwikkelingen te zien zijn.