Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ik zoek hulp

kaart van Nederland noord-holland zeeland zuid-holland utrecht noord-brabant limburg gelderland flevoland overijssel drenthe groningen friesland

Opvangatlas.nl helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie bij het vinden van passende opvang, hulp en ondersteuning

SlachtofferWijzer helpt je de weg te vinden naar relevante hulp nadat je slachtoffer bent geworden van (seksueel) geweld, een ongeval, medische fout of diefstal.

Telefonische hulpdiensten

externe linkMIND Korrelatie
Telefoon 0900-1450 (15 cpm)
(ma t/m vr 9:00 - 18:00 )
E-Mail: vraag@korrelatie.nl
Chat: Chathulpverlening
(ma t/m vr 9:00 - 17:30)

externe linkDe Luisterlijn.
Dag en nacht tijd voor een gesprek. Landelijk telefoonnummer: 0900 0767

Slachtofferhulp

externe linkSlachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf of ongeluk. Biedt praktische en juridische adviezen en emotionele steun.

Lotgenoten

externe linkStichting Zijweg
voor vrouwen én kinderen die te maken hebben met (ex)partnergeweld  (huiselijk geweld, stalking).

Stichting DOCK

Naam:Stichting DOCK
Bezoekadres:Crooswijksesingel 50b
Postcode en plaats:3034 CJ Rotterdam
Postadres:idem
Telefoon:010-4012222
E-mailadres: info@dock.nl
Website:www.dock.nl

DOCK is actief als maatschappelijk ondernemer in de regio's Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Amsterdam en Haarlem en levert Maatschappelijke dienstverlening, Opbouwwerk en Jongerenwerk aan deelgemeenten en stadsdelen.

DOCK stimuleert zelfredzaamheid en actief burgerschap. Kinderen en jongeren krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen. Volwassenen krijgen ondersteuning om belemmeringen in hun dagelijkse leven te overwinnen en om te participeren in de samenleving. Ouderen krijgen de hulp die nodig is om zolang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren.

Doelen van de hulpverlening DOCK Maatschappelijke Dienstverlening rond Huiselijk geweld
Afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënt en de complexiteit van de situatie worden de doelen in overleg met de cliënt(en) vastgesteld. Tijdens de begeleiding wordt voortdurend gekeken of de doelen haalbaar zijn en bijgesteld moeten worden.

In het algemeen kunnen de volgende doelen geformuleerd worden:

  • Incidenteel geweld is gestopt en structureel geweld is voorkomen.
  • Cliënten zijn zich bewust van de impact en het effect van (het getuige zijn van) huiselijk geweld op kinderen.
  • Cliënten zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid als ouder; zij kunnen eveneens het verschil in verantwoordelijkheid als ouder en als partner onderscheiden.
  • Cliënten zijn zich bewust van de ernst van de problematiek en de onderliggende patronen.
  • Cliënten maken zich verantwoordelijk voor hun aandeel in de dynamiek van geweld en voor het stoppen van geweld. Zij erkennen dat geweld niet kan en niet de manier is om conflicten op te lossen. Ze hebben geleerd conflicten op constructieve wijze op te lossen.
  • Cliënten hebben handvatten gekregen om op zinvolle wijze met hun conflicten om te gaan. Zij kunnen deze handvatten ook toepassen.
  • Cliënten hebben adequate informatie over eventuele verdere mogelijkheden voor hulpverlening/begeleiding.