A.C.D. Maatschappelijk Werk voor bedrijven en particulieren

Postadres: Postbus 567
Postcode en plaats: 7550 AN Hengelo
Telefoon: 06 54292575
E-mailadres: info@allcaredott.nl
Website: allcaredott.nl

Binnen het Maatschappelijke Werk wordt individueel en 'op maat' specifieke hulpverlening geboden aan zowel particulieren als bedrijven. A.C.D. richt zich voornamelijk op de volgende hoofdpunten:

Particulier (Algemeen) Maatschappelijk Werk

 • Ondersteuning / Inzichtgevend / Advies / Doorverwijzing
 • Relatiegesprekken
 • Echtscheidingsbegeleiding
 • Huiselijk geweld
 • Jongerenproblematiek:
  • slachtoffers Loverboys en ouders en/of verzorgers
  • onzekerheid/laag zelfbeeld
 • Partner en relatiekeuze
 • Trauma-opvang
 • Opvoedingsproblematiek
 • Rouwverwerking

Bedrijfsmatig Maatschappelijk Werk

 • coaching
 • intervisie
 • conflictbeheersing
 • Begeleiding bij herstel en werkhervatting