Ambulante Forensische Psychiatrie Noord (GGZ Drenthe)

Bezoekadres: Dokter Spanjaardweg 11
Postcode en plaats: 8025 BT Zwolle
Postadres: Postbus 501
Postcode en plaats: 8000 AM Zwolle
Telefoon: (038) 853 30 00
E-mailadres: afpn.zwolle@ggzdrenthe.nl
Website: forensischepsychiatrie.ggzdrenthe.nl/afdelingen/ambulante-forensische-psychiatrie-noord

Huiselijk geweld project

Om de geweldspiraal te doorbreken is het zinvol te kijken naar ieders rol binnen de escalaties. Wie de dader is en wie het slachtoffer is soms moeilijk te bepalen.

Wij willen laagdrempelig hulp verlenen en proberen mensen binnen te halen door niet veroordelend te werken en door mensen met dezelfde problematiek van elkaar te laten leren.

Gericht op

Dader behandeling samen met slachtoffers

2 wegen

Er zijn 2 wegen in ons huiselijk geweld project:

  1. De reguliere weg met 8x groepsbehandeling met een of meerdere gezinsgesprekken. (gevolgd door een inventarisatie of er meer nodig is)
  2. Via het protocol huisverbod. Bij het instellen van een huisverbod door de officier van justitie bieden wij binnen 24 uur hulp aan de dader. Het gezin wordt ook in de behandeling betrokken. volgens het protocol huisverbod van Noord Nederland. Binnen 24 uur een hulpaanbod aan de dader, het slachtoffer en eventuele kinderen krijgen ook hulp aangeboden door andere instanties. Overleg met deze instanties en politie vindt plaats. Tevens een gezinsgesprek. Ook hierna vindt een inventarisatie plaats om te zien of er meer hulp nodig is.

Wanneer na het doorlopen van een van deze 2 wegen meer of langer hulp nodig is wordt deze aangeboden.