Jarabee Jeugdzorg

Bezoekadres: Helene Mercierweg 5
Postcode en plaats: 7555 SJ Hengelo
Telefoon: 074 256 19 00
Website: www.jarabee.nl

Jarabee kan je ondersteunen bij vragen over:

  • het vinden van of kiezen voor school of werk;
  • het regelen van je financiën, post en administratie;
  • het vinden van een plek om te wonen;
  • het opvoeden van je kind;
  • verslavingsproblemen of psychische klachten.

In Enschede is er het J-punt, speciaal voor jongeren. Elke woensdag is er inloop van 12 tot 15 uur, Hengelosestraat 60 in Enschede. Op werkdagen kun je ons bellen van 9 tot 17 uur op nummer (074) 256 19 00.

Bij het T(huislozen)-team is er de inloop in Almelo elke dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur, Wierdensestraat 22. In Hengelo elke donderdag van 11 tot 12 uur, Helene Mercierweg 5 en in Enschede elke woensdag van 12 tot 15 uur, Hengelosestraat 60.

Casemanagers van Jarabee coordineren begeleidingstrajecten voor jongeren tussen 18 jaar en 27 jaar. Ze nemen ook een deel van de uitvoering van de hulp op zich. Dit doen zij in samenwerking met een wijkcoach. De casemanagers van Jarabee zijn ervaren vakinhoudelijke professionals en kennen het (jeugd)zorgnetwerk in Twente.