Kadera aanpak huiselijk geweld - Locatie Zwolle

Postcode en plaats: Zwolle
Postadres: Postbus 1058
Postcode en plaats: 8001 BB Zwolle
Telefoon: 0900 433 33 33
E-mailadres: info@kadera.nl
Website: www.kadera.nl

Kadera aanpak van huiselijk geweld biedt hulp bij het stoppen van huiselijk geweld. De term huiselijk geweld wordt voor verschillende vormen van geweld gebruikt, zoals: partnermishandeling, ouderenmishandeling, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, mensenhandel, loverboy's en gedwongen prostitutie. Deze vormen van geweld worden allemaal door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer gepleegd.

Iedereen kan het slachtoffer worden van huiselijk geweld: mannen, vrouwen, kinderen, jongeren, ouderen, allochtoon of autochtoon. Meestal zijn vrouwen en kinderen het slachtoffer, maar er zijn ook mannelijke slachtoffers. En er zijn ook vrouwen die hun man (terug)slaan.

Ook kan iedereen pleger worden. Het zijn veelal mannen die geweld plegen maar in toenemende mate ook vrouwen en kinderen.

Contact

Receptie: 088 422 24 95
Hulpverlening: 0900 433 33 33