Perspectief Zutphen

Postadres: Postbus 418
Postcode en plaats: 7200 AK Zutphen
Telefoon: 0575 519613
Fax: 0575 542938
E-mailadres: sociaalwerk@perspectiefzutphen.nl
Website: www.perspectiefzutphen.nl

Perspectief Zutphen wil hulp en ondersteuning op een vernieuwende wijze inzetten. Dat gaan we doen met sociaal werkers. Laagdrempelig, zo dicht mogelijk bij u in de wijk, op straat en bij u thuis. Op uw verzoek kunt u ook een afspraak op een van onze kantoren maken.

Perspectief Zutphen is dé welzijnsorganisatie voor alle inwoners van de Gemeente Zutphen. Onze organisatie is op 31 mei 2010 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Welzijnswerk Zutphen, Born Ouderenwerk en Stichting Sociaal Cultureel Werk Warnsveld. Vanaf 1 januari 2011 biedt Perspectief Zutphen ook maatschappelijke hulp, waaronder enkele belangrijke taken vanuit het maatschappelijk werk.

Onze organisatie richt zich op het verbeteren van het sociale leefklimaat en de leefomgeving van alle inwoners binnen de gemeente Zutphen. Wij ondersteunen mensen van jong tot oud bij behoud en ontwikkeling van een zelfstandige leefwijze. Wij stimuleren en maken het mede mogelijk om (weer) actief deel te nemen aan de maatschappij. Met speciale aandacht voor kwetsbare mensen. Wij bieden ruimte en perspectief om verder te kunnen gaan. Voor jong en oud, voor groot en klein, voor draagkrachtigen en degenen die een steuntje in de rug nodig hebben.