Caleidoscoop

Postadres: Stationsplein 6
Postcode en plaats: 3818 LE Amersfoort
Telefoon: (023) 527 16 34
E-mailadres: caleidoscoop@euronet.nl
Website: www.caleidoscoop.nl

De landelijke vereniging Caleidoscoop maakt zich sterk voor de belangen van mensen met dissociatieve stoornissen. Een zeer groot deel van de mensen met een dergelijke dissociatieve stoornis heeft een verleden van ernstig seksueel, en/of lichamelijk en geestelijk geweld (met name in de heel vroege kinderjaren).

De vereniging richt zich vooral (maar niet uitsluitend) op lotgenotencontact, telefonische hulpdienst, voorlichting, en informatieverschaffing en stimulering van kennis en inzicht op het gebied van dissociatieve stoornissen en de behandeling daarvan.