De Rading, CLAS

Bezoekadres: Pahud de Mortangesdreef 61
Postcode en plaats: 3562 AB Utrecht
Postadres: Pahud de Mortangesdreef 61
Postcode en plaats: 3562 AB Utrecht
Telefoon: 030 27 24 353
E-mailadres: info@rading.nl
Website: www.rading.nl

Clas (contextuele behandeling en leergroepen voor alle betrokkenen na seksueel misbruik) is een hulpprogramma gericht op het verwerken van seksueel misbruik. Doel: verstoorde gezins- en familierelaties zo goed mogelijk herstellen. Andere gezinsleden, naast het slachtoffer, worden bij de hulpverlening betrokken.

De Rading is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp.