Lijn5 Utrecht

Bezoekadres: Pahud de Mortangedreef 61
Postcode en plaats: 3562 AB Utrecht
Postadres: Pahud de Mortangedreef 61
Postcode en plaats: 3562 AB Utrecht
Telefoon: 088 513 19 19
E-mailadres: info@ln5.nl
Website: www.ln5.nl

Lijn5 biedt behandeling en begeleiding aan kinderen/jongeren met en zonder licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Het aanbod betreft zowel ambulante behandeling binnen het gezin/thuissituatie als behandeling bij beschermd, begeleid of besloten wonen.