Project Daderhulpverlening

Bezoekadres: District Marco Pololaan
Postcode en plaats: Politieregio Utrecht
Postadres: Postbus 8300
Postcode en plaats: 3503 RH Utrecht
Telefoon: 0900 8844
Fax: (030) 239 63 07

In het Utrechtse project Daderhulpverlening wordt een man uitgenodigd voor een gesprek, wanneer zijn (mishandelde) vrouw aangeeft dat ze voor haar partner hulp wil. Hem wordt te verstaan gegeven dat zijn gedrag strafbaar is en niet geaccepteerd wordt, maar ook wordt een hulpaanbod gedaan, bestaande uit vijf gesprekken met een gespecialiseerde hulpverlener.

In het project is een belangrijke rol weggelegd voor De Waag. De Waag biedt ambulante hulpverlening aan clienten die door wets- of ander grensoverschrijdend gedrag met justitie in aanraking (dreigen te) komen en bij wie een hulpverleningstraject de kans op herhaling van dit gedrag kan verkleinen. Door De Waag vanaf het eerste gesprek bij de behandeling te betrekken, wordt er een scheiding aangebracht tussen de normerende en de hulpbiedende functies. Dit heeft het voordeel dat de politie niet meer gaandeweg het gesprek een andere pet - die van de hulpverlener - op hoeft te zetten en zich kan richten op z'n eigenlijke taak: grenzen stellen en handhaven. Inschakeling van De Waag betekent dat er specifieke expertise wordt ingezet om met agressieve, moeilijke en niet-gemotiveerde klanten te werken.

In de behandeling wordt vanaf het eerste gesprek de zogenoemde time-outprocedure geintroduceerd, die inhoudt dat de man bij het voelen opkomen van zijn woede de ruimte verlaat, om zo te voorkomen dat het tot gewelddadigheden komt. Onder therapeutische begeleiding wordt in een later stadium ingegaan op wat er misging, of dreigde mis te gaan, waarbij - afhankelijk van de achtergrond van de dader en de relatie - voor verschillende therapeutische invalshoeken gekozen kan worden. Centraal staat het vergroten van de zelfcontrole en gedragsverandering van de dader.

contactpersoon: K. Komduur