Samen Veilig Midden-Nederland, hoofdkantoor

Bezoekadres: Tiberdreef 8
Postcode en plaats: 3561 GG Utrecht
Postadres: Postbus 13060
Postcode en plaats: 3507 LB Utrecht
Telefoon: 030 242 78 00
Website: www.samen-veilig.nl

Samen Veilig komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind. Onze medewerkers kijken samen met client, gezin, netwerk en lokale hulpverlening naar een oplossing. Samen werken we aan het herstel van een veilige situatie, dicht in de buurt en in samenwerking met de lokale teams.

Veilig Thuis: advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling maakt onderdeel uit van Samen Veilig Midden-Nederland.

Wilt u zorgen over de veiligheid van een kind bespreken of melden? Dan belt u met 0800 - 2000.
Is er crisis? Dan belt u ook met 0800 - 2000. Bij crisis 24/7 telefonisch bereikbaar!