Samen Veilig Midden-Nederland, regio Foodvalley

Bezoekadres: Buurtlaan Oost 62
Postcode en plaats: 3902 DB Veenendaal
Postadres: Graaf Karellaan 1-35
Postcode en plaats: 3434 DT Nieuwegein
Telefoon: 030 600 77 00
Website: www.samen-veilig.nl

Samen Veilig komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind. Onze medewerkers kijken samen met client, gezin, netwerk en lokale hulpverlening naar een oplossing. Samen werken we aan het herstel van een veilige situatie, dicht in de buurt en in samenwerking met de lokale teams.

Veilig Thuis: advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling maakt onderdeel uit van Samen Veilig Midden-Nederland.

Wilt u zorgen over de veiligheid van een kind bespreken of melden? Dan belt u met 0800 - 2000.
Is er crisis? Dan belt u ook met 0800 - 2000. Bij crisis 24/7 telefonisch bereikbaar!