Vitras

Bezoekadres: Zadelstede 6
Postcode en plaats: 3431JZ Nieuwegein
Postadres: Postbus 1235
Telefoon: 0900 8212382
E-mailadres: service@vitras.nl
Website: www.vitras.nl

Vitras is een organsisatie voor Maatschappelijk Werk en Hulpverlening en biedt individuele en groepsgerichte ondersteuning in situaties waarin huiselijk geweld speelt of heeft gespeeld. Daarbij wordt systeemgericht gewerkt en is er aandacht voor alle betrokkenen.

De maatschappelijk werker bij Vitras werkt generalistisch en niet vanuit één speciale methodiek. Er wordt wel gebruik gemaakt van bepaalde onderdelen uit methodieken: bv. RET, contextuele therapie, internethulpverlening, e.d

Algemeen

Vitras biedt thuiszorg, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en gerelateerde diensten in de regio Utrecht.