Federatie Opvang

Bezoekadres: Piet Mondriaanplein 25
Postcode en plaats: 3812 GZ Amersfoort
Postadres: Postbus 830
Postcode en plaats: 3800 AV Amersfoort
Telefoon: 033 46150 29
Fax: 033 461 80 64
E-mailadres: federatie@opvang.nl
Website: www.opvang.nl

Vereniging Federatie Opvang

De Federatie Opvang komt op voor de belangen van instellingen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Ze volgt de ontwikkelingen in het werkveld, stimuleert visie-ontwikkeling, gaat samenwerkingsverbanden aan en voert politieke lobby's op actuele thema's

De maatschappelijke opvang

De instellingen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang bieden onderdak en ondersteuning aan mensen die door een combinatie van problemen hun woning hebben verlaten of dreigen te moeten verlaten. De opvang helpt deze mensen weer op weg naar een zo zelfstandig mogelijk en menswaardig bestaan.