Subsidiewijzer

Voor de financiering van een huiselijk-geweldproject kan een aanvraag worden ingediend bij subsidieverstrekkende instanties. Deze instanties bieden over het algemeen slechts aanvullende financiering. Van de aanvrager verwachten zij een begroting waaruit ook de eigen (financiële) inspanning blijkt.

Het is mogelijk om diverse gelden tegelijk aan te vragen. Het is aan te raden om de potentiële subsidieverstrekkers daar duidelijkheid over te verschaffen. Dit kan bijvoorbeeld door een "conceptbegroting" bij te voegen met daarop onder andere de overige bijdragen die zijn aangevraagd.

Op dit moment staan in de Subsidiewijzer een aantal landelijke, provinciale en Europese subsidieverstrekkers en fondsen. De Subsidiewijzer zal in de toekomst worden aangevuld met andere subsidieverstrekkers.

Fondsen

Overheid

Europese subsidie

Meld een organisatie aan voor de Subsidiewijzer