Mama Cash

Mama Cash financiert initiatieven van vrouwen in de hele wereld. De activiteiten van de gesteunde groepen zijn onder meer gericht op de thema’s lichamelijke integriteit, vrede en veiligheid en zeggenschap en participatie.

Aanvragen dienen gericht te zijn op groepen vrouwen die binnen een bepaalde context gemarginaliseerd zijn, bijvoorbeeld meiden, migranten- en vluchtelingenvrouwen, lesbische vrouwen of vrouwen met een handicap. Het initiatief moet bovendien vernieuwend zijn. Een groep ontvangt - in principe - één subsidie in een periode van 12 maanden

Mama Cash beoordeelt vier tot vijf keer per jaar de ingediende aanvragen. Deze kunnen dan ook gedurende het gehele jaar worden ingediend. De beslissingsprocedure kan drie tot zes maanden in beslag nemen. Het gemiddelde subsidiebedrag varieert van 2.000 tot 10.000 euro.