Oranje Fonds

Het Oranje Fonds verleent (financiële) steun aan verschillende initiatieven op het gebied van maatschappelijk welzijn. Het Oranje Fonds steunt al jaren projecten die te maken hebben met huiselijk geweld, zoals ‘begeleide terugkeer’ en vrouwenopvanghuizen.

Gezien de overbelasting van de hulpverlening op dit gebied, heeft het fonds besloten om helemaal aan het begin van het probleem extra budget in te zetten. Projecten die gericht zijn op preventie van huiselijk geweld én nauw samenwerken met andere instanties en hulpverleners, komen in aanmerking voor een bijdrage uit dit speciale budget.

Aanvragen kunnen op elk moment van het jaar worden ingediend. Er wordt geen maximum aan de bijdrage gesteld. Organisaties (bij voorkeur stichtingen en verenigingen) die voor een bijdrage in aanmerking denken te komen, kunnen op site van het Oranje Fonds een aanvraagformulier downloaden.