Stichting Kinderpostzegels Nederland

De Stichting Kinderpostzegels Nederland financiert ieder jaar meer dan 1.000 projecten voor groepen kwetsbare kinderen in Nederland en in het buitenland. Kinderen die afhankelijk zijn van jeugdhulpverlening of de kinderbescherming omdat ze slachtoffer zijn van geweld, uitbuiting of discriminatie.

Het betreft voornamelijk initiatieven van lokale organisaties die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met deze problemen van kinderen. Belangrijke overwegingen om een project voor kinderen te financieren zijn o.a.

  • De mogelijkheid tot integratie: kinderen in een achterstandspositie moeten de kans hebben om samen met andere kinderen te spelen, te leren en op te groeien.
  • Korte en krachtige hulpverlening: de periode van hulpverlening is zo kort mogelijk; projecten moeten er op gericht zijn om kinderen, zodra het kan ook weer los te laten, om zo hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te stimuleren.
  • Beginnen bij het begin: des te eerder er hulp wordt gegeven aan kinderen in een achterstandsituatie, des te groter de kans op succes.
  • Dicht bij huis: de projecten zijn er bij voorkeur op gericht om de problemen van kinderen in hun eigen leefomgeving op te lossen, bijvoorbeeld thuis, op school of in de buurt van het kind.
  • Financieel beleid: het project moet na verloop van tijd op eigen benen kunnen staan.