Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Koepels en organisaties hulp en opvang

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf of verkeersongeluk. Ongeveer 1500 vrijwilligers bieden praktische en juridische adviezen en emotionele steun. De 250 beroepskrachten zorgen voor professionele ondersteuning. Website Slachtofferhulp Nederland

Maatschappelijk Ondernemers Groep (MO Groep)

De Maatschappelijk Ondernemers Groep behartigt de belangen van de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang.
Website MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Vereniging Federatie Opvang

De Federatie Opvang komt op voor de belangen van instellingen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Ze volgt de ontwikkelingen in het werkveld, stimuleert visie-ontwikkeling, gaat samenwerkingsverbanden aan en voert politieke lobby's op actuele thema's. Website Federatie Opvang

GGD GHOR Nederland

GGD GHOR Nederland is de landelijke vereniging voor GGD'en. De GGD’en voeren in opdracht van hun gemeenten taken uit in de openbare gezondheidszorg voor alle inwoners van Nederland. Nederland telt in totaal 28 GGD’en.
Website GGD Nederland

Stichting Ambulante Fiom

De Fiom is gespecialiseerd in hulpverlening aan iedereen die vragen of problemen heeft op het gebied van onbedoelde zwangerschap, abortus, afstand ter adoptie, ongewenste kinderloosheid, adoptie-/ouderschap, zoekacties naar bloedverwanten, seksueel geweld en huiselijk geweld.
Website Fiom

GGZ Nederland

GGZ Nederland behartigt de belangen van instellingen in de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg. Een sector waarin ruim 60.000 mensen dagelijks werkzaam zijn. Website GGZ Nederland

Stichting Korrelatie

Via Infolijn en per e-mail hulpverlening, advies en informatie (bijvoorbeeld adressen van andere organisaties en instanties) in de sector zorg en welzijn.
Website Korrelatie

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldmisdrijven is opgericht om slachtoffers van geweldsmisdrijven die op geen enkele andere wijze hun schade vergoed kunnen krijgen toch enigszins financieel tegemoet te komen. Behalve slachtoffers kunnen - onder bepaalde voorwaarden - ook nabestaanden of getuigen van een ernstig geweldsmisdrijf voor een tegemoetkoming in aanmerking komen.
Website Schadefonds Geweldsmisdrijven