Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Politie & Justitie

Openbaar Ministerie

Al enkele jaren geeft het Openbaar Ministerie hoge prioriteit aan de aanpak van huiselijk geweld. Bij huiselijk geweld gaat het om (ernstige) strafbare feiten, zoals lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging.

Politie

De politie heeft in de afgelopen jaren via het 'Landelijk Programma Huiselijk Geweld en de Politietaak' de samenwerking gezocht met al haar partners en een stevig netwerk opgebouwd. Door een betere registratie bestaat er nu beter zicht op de omvang en de aard van de problematiek.

Reclassering Nederland

Reclassering Nederland stelt haar netwerk beschikbaar en fungeert als makelaar tussen het strafrecht en de hulpverlening.